Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min karta!

Skapad 2017-03-02 15:48 i Centralskolan Tierp
Grundskola 2 Idrott och hälsa SO (år 1-3) Bild
Under några veckor ska du få lära dig mer om jordgloben och kartan. Du ska förstå hur en karta fungerar och kunna använda en enkel karta för att hitta i närområdet.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer

 Vi kommer att:

 • titta på hur kartor ser ut och på hur de ska tolkas
 • träna på att använda enkla kartor
 • göra egna enkla kartor
 • samtala om kartor och använda lämpliga begrepp (t ex plats, läge och gräns)
 • träna på att använda väderstreck för att beskriva riktning/läge
 • studera jordgloben; kontinenternas och världshavens ungefärliga lägen
 • titta på var några länder/platser ligger på jordgloben/kartan
 • titta på filmer, t ex  om världsdelar och om kartkunskap
 • använda Google Maps/Earth för att zooma in från jordklotet till närområdet, och tvärtom
 • arbeta mycket gemensamt, men ibland också parvis och enskilt

 

Bedömning

Du kommer att få visa att du:

 • kan rita och använda en enkel karta
 • kan beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken
 • kan namnge världsdelarna och världshaven samt peka ut dessa på en karta
 • kan namnge några länder/platser och visa på kartan var de finns
 • är aktiv vid genomgångar och deltar i samtal och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: