Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk, svenska dialekter och nordiska språk

Skapad 2017-03-02 15:51 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Ett arbetsområde om nordiska språk och dialekter.
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Under denna planering kommer du att få utforska några minoritetesspråk, Sveriges olika dialekter samt våra grannländers språk, framför allt norska och danska, men även isländska och finska. Vi kommer att fokusera på att jämföra, titta på likheter och skillnader.

Innehåll

Tidsåtgång: v 11- 13

Syfte: Vad ska vi lära oss och varför?

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få bekanta dig med 1) olika minoritetsspråk såsom samiska, romani och jiddisch 2) olika svenska dialekter samt 3) våra grannländers språk: danska, norska, isländska och finska.

Det ska du få göra dels för att öka din förståelse för hur och varför svenskan och dess dialekter har förändrats genom historien dels för att öka dina möjligheter att kunna kommunicera med personer från våra grannländer. Arbetssätt: Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att lyssna till de nordiska språken och sedan diskutera likheter och skillnader.

Vi kommer att läsa texter på nordiska språk och diskutera kring dess likheter och skillnader.

Vi kommer att lära oss några vanliga ord från de nordiska språken.

 

Omdömen: Vad bedöms?

Du ska kunna:

  ge exempel på nationella minoritetsspråk

  något om olika svenska dialekter och deras utveckling över tid

  formulera de nordiska språkens likheter och skillnader

 

Redovisning: 

Skriftlig redovisning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
De nordiska språken, svenska dialekter och minoritetsspråk

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
På väg mot E
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.
Muntliga redogörelser
 • Sv  E 6
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: