Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 - Minoriteter i Sverige

Skapad 2017-03-02 16:33 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
Har alla, som lever i Sverige, samma rättigheter? Vad är en minoritet? Vilka minoriteter finns i Sverige? Vilka rättigheter har en minoritet?

Innehåll

Varför ska vi lära oss om minoriteter och deras rättigheter?

Vi ska lära oss detta för att kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv och få förståelse för våra och andra människors
levnadsvillkor.

 

Vad ska vi lära oss?

vad en minoritet är

vilka minoriteter och urfolk som finns i Sverige

vilka rättigheter dessa har

 

Hur ska vi arbeta?

vi kommer att arbeta med detta genom att ha:

Genomgångar tillsammans där vi presenterar de fem minoritetsspråken och diskuterar utifrån olika frågeställningar

Vi kommer att se och höra berättelser från människor som tillhör minoriteter

Diskutera och jämföra deras och våra levnadsvillkor

Diskutera och lyssna på olika dialekter för att se likheter och skillnader

Grupparbete

Avslutningsvis göra ett mindre förhör kring minoritetsspråken

 

Vilka förmågor kommer du att få tillfälle att utveckla?

Förmågan att...

formulera sig och kommunicera kring minoritetsspråken i par, grupp och helklass

reflektera över människors levnadsvillkor

urskilja språkliga strukturer genom att lyssna och läsa om minoritetsspråken

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Minoriteter i Sverige

Rubrik 1

Nivå 1
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Nivå 2
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Nivå 3
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Aspekt 1
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå 1
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Nivå 2
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Nivå 3
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: