Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De mänskliga rättigheterna

Skapad 2017-03-02 17:07 i Tiundaskolan Uppsala
Såhär arbetar vi: Vi följer min powerpoint. Den får du i bloggen. Vi går igenom de nya orden och begreppen. Vi diskuterar vikten av de olika mänskliga rättigheterna. Vi läser läroboken Samhällskunskap 7-9 (Capensis) s. 70-77 Vi läser även andra artiklar som tar upp ämnet mänskliga rättigheter och FN. Såhär visar du dina förmågor: Du deltar i våra diskussioner. Du gör uppgifterna på lektionerna och visar att du kan redogöra för dem. Du gör ett förhör på arbetsområdet där du kan visa vad du lärt dig.
Grundskola F – 9
Under arbetsområdet "De Mänskliga Rättigheterna" kommer du bland annat att arbeta med vilka de mänskliga rättigheterna är, vad FN och andra organisationer gör för att främja de mänskliga rättigheterna, samt hur de mänskliga rättigheterna på många håll i världen kränks.

Innehåll

Såhär arbetar vi:
Vi följer min powerpoint. Den får du i bloggen.
Vi går igenom de nya orden och begreppen.
Vi diskuterar vikten av de olika mänskliga rättigheterna.
Vi läser läroboken Samhällskunskap 7-9 (Capensis) s. 70-77
Vi läser även andra artiklar som tar upp ämnet mänskliga rättigheter och FN.

Såhär visar du dina förmågor:
Du deltar i våra diskussioner.
Du gör uppgifterna på lektionerna och visar att du kan redogöra för dem.
Du gör ett förhör på arbetsområdet där du kan visa vad du lärt dig.

Matriser

Mänskliga rättigheter

Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg...
Jag tillämpar...
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper
Visar grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra en del fakta och begrepp.
Visar goda kunskaper inom området och kan på ett utvecklat sätt redogöra fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Visar mycket goda kunskaper inom området och kan på ett välutvecklat sätt redogöra fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan dra egna utvecklade slutsatser.
Reflekterar och argumenterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter och argument.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Kan söka och på ett enkelt sätt granska källor.
Använder information från flera källor och motiverar varför. Kan ställa frågan: VEM skriver VAD för VEM?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: