Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 5

Skapad 2017-03-02 17:18 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Att röra på sig är roligt och får en att må bra. Därför kommer vi att prova på olika fysiska aktiviteter där vi tränar vår kondition och samarbetsförmåga.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Vi kommer att utveckla din förmåga i att

 • förstå hur din livsstil påverkar din hälsa
 • delta i lekar och bollspel och följa regler
 • samarbeta med klasskamrater
 • simma och röra dig säkert i vatten
 • leda kamrater i någon uppvärmningsaktivitet
 • känna igen några karttecken 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga i att:

 • delta i lekar, spel och olika idrotter som innefattar olika motoriska grundformer
 • följa regler och samarbeta i spel och lekar
 • simma 200 m varav 50 m i ryggläge
 • leda en uppvärmning tillsammans med klasskamrat
 • läsa och förstå några kartecken

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
Deltagande och utförande vid motorisk träning
Eleven deltar i övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar. Eleven anpassar och varierar sina rörelser ganska bra till aktiviteten.
Eleven deltar aktivt i övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar. Eleven anpassar och varierar sina rörelser bra till aktiviteten.
Eleven deltar mycket aktivt i övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar. Eleven anpassar och varierar sina rörelser mycket bra till aktiviteten.
Deltagande och utförande vid olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus.
Eleven deltar vid olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus samt anpassar sina rörelser ganska bra till aktiviteten.
Eleven deltar aktivt vid olika lekar, spel och idrotter samt anpassar sina rörelser bra till aktiviteten.
Eleven deltar mycket aktivt vid olika lekar, spel och idrotter, samt anpassar sina rörelser mycket bra till aktiviteten.
Simning
Kunna simma 200 m var av 50 m rygg
Hälsa och livsstil
Förebyggande av skador
Eleven kan föra enkla resonemang kring förebyggande av skador och uppvärmningens betydelse.
Eleven kan föra utvecklade resonemang kring förebyggande av skador och uppvärmningens betydelse.
Eleven kan föra väl utvecklade resonemang kring förebyggande av skador och uppvärmningens betydelse.
Föra samtal och resonemang
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och ganska bra underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då bra underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då mycket bra underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv och utevistelse
Orientering
Eleven har en viss förståelse för kartors uppbyggnad och symboler. Eleven kan orientera sig i den närliggande natur- och närmiljön med viss säkerhet.
Eleven har en relativt god förståelse för kartors uppbyggnad och symboler. Eleven kan orientera sig i den närliggande natur- och närmiljön med god säkerhet.
Eleven har en god förståelse för kartors uppbyggnad och symboler. Eleven kan orientera sig i den närliggande natur- och närmiljön med mycket god säkerhet.
Samarbete
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater ganska bra vid de olika aktiviteterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater bra vid de olika aktiviteterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater mycket bra vid de olika aktiviteterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: