Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Voy a comprar un... - grado 7

Skapad 2017-03-02 19:03 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Hur köper man något på spanska? Vad är de olika namnen på djur på spanska? och hur uttrycker man sig i futurum på spanska? Detta och mer tar vi reda på i detta arbetsområde.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att ni ska lära er hur man uttrycker sig i futurum på spanska, hur man uttrycker sig när man ska köpa något och lära er lite me rom vad de olika djuren heter på spanska. Ni tränar bland annat på att skriva en kort dialog som utspelar sig i en djuraffär och även framföra den muntligt. Ni tränar också kontinuerligt med att uttrycka er både skriftligt och muntligt i futurum.

Arbetsgång: 

v.2-6

Vi jobbar med kapitel 5 i textboken Vamos 2, Voy a comprar un hamster. 

Vi arbetar med övningar i övningsboken som tillhör kapitlet. 

Vi tränar på ord och fraser i Quizlet, Kahoot och jobbar med "mini whiteboards".

Vi har grammatikgenomgångar av bland annat futurumformen "ska" på spanska. IR + A + Verb i grundform.

Vi tittar på klipp på youtube om att uttrycka sig i futurum.

Vi skriver i "El libro de la semana" där ni tränar på att skriva vad ni ska göra i veckan eller helgen. I denna får ni kontinuerlig feedforward. 

Vi har även en diagnos för att se hur vi ligger an med futurumformen. 

Vi har olika muntliga övningar där ni får uttrycka er i futurum. 

v.7-9

Ni skriver en kort dialog om att köpa ett djur.

Ni framför dialogen och får feedback av mig. 

 

Jag bedömer: 

Muntlig interaktion i klassrummet och vid framförandet av dialogen.

Skriftlig framställning utifrån vad ni skriver i er "Libro de la semana"

Bedömningen av "Libro de la semana" sker i egen planering då den är något som vi jobbar med under hela terminen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
von Bahrs skola, moderna språk åk 6-9

Tala och samtala

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F
E
C
A
Förmågan att uttrycka sig i samtal och visa språklig säkerhet
Du kan uttrycka dig med några enstaka ord och fraser men det är inte tillräckligt eller begripligt.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att välja och använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi på ett effektivt sätt som underlättar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: