Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Un poema perfecto - grado 9

Skapad 2017-03-02 19:28 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
En dikt i formulerad i dåtid på spanska? Hur skulle det kunna se ut? Det och annat ska vi ta reda på i detta arbetsområde som ska resultera i att ni producerar en egen dikt skriven i tempuset "perfekt".

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att ni ska träna på att uttrycka er i dåtid på spanska. Både skriftligt och muntligt.

Arbetsgång:

v.3-5

Vi arbetar med kapitel 3 i textboken Vamos 4 "Un poema perfecto" där utgångspunkten är en dikt som är skriven i dåtid.

Vi arbetar i övningsboken där många av övningarna går ut på att träna på dåtidsformen "pretérito perfecto". 

Vi har grammatiska genomgångar och tittar även på klipp på youtube.

Vi tränar på ord och fraser i Quizlet, Kahoot och använder oss av "mini whiteboards"

Vi gör en diagnos för att se hur vi ligger till med "pretérito perfecto"

Vi skriver i "Libro de la semana" där vi uttrycker oss i både dåtid och futurum på spanska. 

v. 5-7

Ni skriver en egen dikt på spanska i dåtid som ni skriver i Google Drive så att jag kan ge feedforward. Ni får även kommentarer för bearbetning under lektionerna. 

Ni tränar på den muntligt och har sedan muntlig framställning

Bedömningsuppgift dikt:

 • Skriv i dåtid på spanska
 • Skriv ca 14 meningar
 • Skriv 2-3 stycken
 • Skriv ett avslut
 • Använd exempeldikten som inspiration

Detta skall skrivas i Google Drive och delas med lindalaprofesora@gmail.com

Förslag på teman som ni kan skriva om: en resa, en relation, vad man har gjort i helgen, känslor osv…

Klar senast torsdag 15/2 v.7

Förutom att ni skriver dikten så ska ni även träna på den muntligt när ni har bearbetat den. Ni skall sedan framföra den muntligt i mindre grupper. 

Jag bedömer: 

Hur väl ni har tagit till er av dåtidsformen "pretérito perfecto" och kan använda den i er skriftliga framställning.

Hur väl ni bearbetar och jobbar med er dikt utifrån feedforward från mig.

Den muntliga framställningen och eventuell förbättring av framställning. 

Bedömningsuppgift "Libro de la semana":

Ni skriver ca 1 gång i veckan vad ni har gjort och ska göra. Ni skriver på spanska och får kontinuerligt feedforward av mig i er bok. Bedömning av denna uppgift sker i en separat planering då det är en uppgift som vi jobbar med under hela terminen.

Jag bedömer: 

Er skriftliga framställning och hur väl ni bearbetar och förbättrar er framställning i boken.

Observera att bedömningen sker i separat planering. 

 

Poesi utan gränser

Alla har möjlighet att vara med i en dikttävling här i Uppsala som heter “Poesi utan gränser” och kan ha chansen att vinna en språkresa. Dikten plus svensk översättning måste vara klar i Google Drive senast 3/3 för att kunna delta. 

 

Länkar:

Quizlet - ord till kapitel 3

 

Träna på kapitlet online

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
von Bahrs skola, moderna språk åk 6-9, skriftlig och muntlig framställning

Skriva

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
F
E
C
A
Förmågan att formulera sig i skriftliga framställningar och visa språklig säkerhet
Du kan använda enstaka ord och fraser i din framställning men innehållet är inte tillräckligt eller begripligt.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förmågan att bearbeta och förbättra
Du kan ännu inte bearbeta dina framställningar utifrån respons från tex lärare eller klasskamrater.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Tala och samtala

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F
E
C
A
Förmågan att presentera och redogöra och visa språklig säkerhet
Du kan använda enstaka ord och fraser i din framställning men innehållet är inte tillräckligt eller begripligt.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förmågan att bearbeta och förbättra
Du kan ännu inte bearbeta dina framställningar utifrån respons från tex lärare eller klasskamrater.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: