Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig/Skriftlig bokrecension svenska skolår 7

Skapad 2017-03-02 19:50 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Vi kommer att gemensamt arbete med boken "Robinson Crusoe". Vi kommer att läsa boken och diskutera kring den utifrån Barbro Westlunds modell " före - under och efter läsning". Vi börjar med att aktivera era förkunskaper där vi skriver en tanke karta om vad rubriken förmedlar, och fortsätter vidare med det lästa. Naturligtvis skall vi även hinna se filmen under lektionstid. Det kommer vara en stor uppgift i detta arbetsområde. En skrivuppgift på hela boken. Ni skall ges möjlighet att forma er egna "bok" efter att ha fått inspiration från "Robinson Crusoe". Till hjälp använder vi Chromebooks. Uppgift bifogas! =) Trevlig läsning!

Innehåll

 

Tema: Boksamtal i varierande former. 

Centralt innehåll:

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven…

… utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse.            

utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär.

                      … får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen.

… utvecklar en språklig säkerhet i tal och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan.

… utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera.

  

Bedömningens inriktning:

Jag kommer att bedöma elevens förmåga att på egen hand och i samspel med andra vidga sin erfarenhet genom läsning både av skönlitteratur och av andra texter. Bedömningen kommer också att inriktas på elevens förmåga att aktivt delta i samtal om boken gruppen läser.

 

Undervisningens innehåll:

Vi kommer månadsvis att läsa flera olika böcker i klassen. Vi kommer att starta upp v.9 med att gemensamt läsa boken Robinson Crusoe. Detta gör vi en gång i veckan, d.v.s. att vi har avsatt tid på fredagar där vi gemensamt läser boken. Därefter är det dags för eleverna att skriva en ”bok” om hur det är att vara skeppsbruten. Uppgiften bifogas på unikum. När vi är färdiga med Robinson Crusoe är det återbesök på biblioteket där eleverna denna gång får välja en valfri bok, som vi fortsätter att läsa på fredagar.

Målsättningen är att eleverna ges möjlighet att bli aktiva läsare i syfte om att utveckla deras läsförståelse. Därför kommer vi att variera arbetsuppgifterna – där vi pendlar mellan muntliga till skriftliga redovisningar. I grupper kommer eleverna vidare genomföra bokdiskussioner. 

 

Detta kommer att bedömas:

Din förmåga att:

  • Att du muntligt/skriftligt kan återberätta vad boken handlar om, på ett sätt som visar att du läst boken och förstått innehållet.
  • Att du kan reflektera, uttrycka dina egna åsikter kring det lästa, och dra slutsatser kring det du läst.
  • Delta aktivt i bokdiskussioner och våga framföra din åsikt men också ta till dig andras.
  • Att du kan lyssna på andra och ge respons på andras redovisningar

 

 

Uppgifter

  • Uppgift till Robinson Crusoe

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: