Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och Stormaktstiden

Skapad 2017-03-03 08:22 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 5 Historia
Varför kallas Gustav Vasa för Sveriges landsfader? Och hur gick det till när han blev kung?

Efter Vasatiden följer en tidsperiod som i Sverige kallas för Stormaktstiden. Varför fick den det namnet och vad var det för något som hände?

Följ med på en tidsresa femhundra år tillbaka i tiden!

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att utöka din historiska kunskap och få en förståelse för hur Sverige har utvecklats. Du ska kunna förstå hur olika tidsperioder påverkat varandra.

Centralt innehåll

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500 - 1700

 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

 • Den svenska statens framväxt och organisation.

 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Hur historia används och historiska begrepp

 • Exempel på hur 1500-talet och 1600-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

 • Hur historiska personer och händelser, till exempel Gustav Vasa, drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Så här ska vi arbeta

Vi läser om Vasatiden och Stormaktstiden och den utveckling som sker i det svenska samhället. Exempel på förändringar är den kristna reformationen och uppbyggandet av en välfungerande svensk stat.

Vi kommer att utgå ifrån läroboken PULS Historia och även titta på film och göra studiebesök.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att jobba med arbetsuppgifterna under lektionstid, delta i klassrumsdiskussioner och skriva två prov på de två delmomenten “Vasatiden” och “Stormaktstiden”.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi
Kunskapsmatris i tre nivåer

Inte uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historisk kunskap
Du har inte visat att du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Förändringar
Du har inte visat att du kan diskutera hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du kan inte diskutera orsaker och följder till detta.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Tidsperioder
Du har inte visat att du kan beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Historiska möten
Du har inte visat att du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien.
Historisk påverkan på nutiden
Du har inte visat att du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och hur möten mellan olika kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar inte det du tycker med exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och hur möten mellan olika kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och hur möten mellan olika kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och hur möten mellan olika kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Källor
Du har inte visat att du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar inte hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Spår av historien
Du har inte visat och förklarat spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar inte varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Historiska begrepp
Du har inte visat att du kan använda historiska begrepp när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: