Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och Rätt 2017 (A och D)

Skapad 2017-03-03 08:30 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Samhällskunskap
v 9-13 2017

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Beskriva hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda.
  • Använda begrepp och modeller som är aktuella för området.
  • Resonera om hur individer och samhällen påverkar varandra, om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt kring moraliska frågeställningar och värderingar.
  • Argumentera för de värderingar och ståndpunkter du uttrycker i olika samhällsfrågor.

ARBETSSÄTT

Vi läser texten både gemensamt och diskuterar det vi läser. Du besvarar uppgifter och för egna anteckningar över svåra ord samt tar ställning i olika frågor.

Du kommer under vecka 13 få en skriftlig uppgift som ett begreppsprov vecka 13

BEDÖMNING

Under vecka 13 visar du din kunskap genom att göra ett prov samt en skriftlig uppgift. I uppgiften visar du att du har en förståelse arbetsområdet lag och rätt och förstår hur samhället fungerar kopplat till vårt rättsväsende. På provet visar du att du kan använda dig av de olika begreppen på ett korrekt sätt:

  • Beskriva hur vårt rättssystem är uppbyggt (Vilka instanser har vi? Varför är det uppbyggt så? Vilka bestämmer vilka lagar vi ska ha i Sverige och hur stiftas lagar? Vilka är grundlagarna och hur skiljer de sig från andra lagar?)
  • Resonera om demokratiska rättigheter och skyldigheter, om vad lagar är till för och om olika typer av påföljder (Varför har vi lagar? Vilka typer av påföljder har vi och varför har vi dessa?)
  • Argumentera kring ställningstagande i olika frågor, t ex om brott och straff, om slutsatser du drar utifrån tabeller samt i frågor om ”rätt och fel”. Ge argument till dina ståndpunkter!

I din beskrivning och ditt resonerande använder du begrepp och modeller som är aktuellt för området.

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att beskriva hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar med enkla samband. Eleven använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

C

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att beskriva hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar med förhållandevis komplexa samband. Eleven använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.

A

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att beskriva hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar med komplexa samband. Eleven använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Uppgifter

  • Lag och Rätt

Matriser

Sh
Lag och Rätt 2017

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Beskriva
I din beskrivning finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
Relevanta detaljer med betydelse för din beskrivning finns med och visar på en god förståelse för ämnet.
Relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen ger din beskrivning ett djup.
Resonera
Du resonerar enkelt, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar relativt väl, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar välutvecklat, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Argumentera
Du argumenterar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du argumenterar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du argumenterar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Använda begrepp
Du använder begrepp och modeller som visar på en viss förståelse av begreppen.
Du använder begrepp och modeller i korrekt sammanhang som visar på en god förståelse av begreppen.
Du använder begrepp och modeller nyanserat och i korrekt sammanhang som visar på en mycket god förståelse av begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: