Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Landanalys - jämför ett rikt och ett fattigt land.

Skapad 2017-03-03 08:38 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Ni har läst om att vissa egenskaper kännetecknar rika länder medan andra är typiska för fattiga länder. I den här uppgiften ska ni göra en jämförelse mellan ett rikt och ett fattigt land, och med hjälp av de fakta ni finner dra slutsatser om de olika livsvillkoren i länderna. Väljer man ett mycket rikt land och ett av världens fattigaste länder i sin jämförelse är skillnaderna tydliga. Men jämförelsen kan också göras mellan länder där skillnaden i levnadsstandard inte är så stor.

Innehåll

Inlämning: Fredag 10 mars

Redovisning: Muntlig diskussion i smågrupper samt utställning.

landguiden.se

globalis.se

varldskoll.se

sakerhetspolitik.se

comparea.org

worldometers.info

millenniemalen.nu

Uppgifter

  • Landanalys - jämför ett rikt och fattigt land.

Matriser

SO: Bedömning av bredd och djup. Ge

Rubrik 1

På väg mot målet
E
Deltar och genomför.
Producerar.
C
Aktiv och medveten.
 Anpassar och bearbetar
A
Agerar och utvecklar.
 Har finess och variation.
Vad bedöms? Bedömningsaspekter
På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Kunskapens bredd Kvantiteter
Få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar, ståndpunkter, argument, motiveringar, källor.
Fler fakta, begrepp, exempel, beskrivningar, ståndpunkter, argument, motiveringar, källor.
Många fakta, begrepp, exempel, beskrivningar, ståndpunkter, argument, motiveringar, källor.
Kunskapens djup Kvaliteter
Få och korta exempel på förklaringar, samband, orsaker och konsekvenser, perspektivbyten, jämförelser, begreppsrelationer, slutsatser. "Detta tycker jag är - därför att..."
Fler och längre exempel på förklaringar, samband, orsaker och konsekvenser, perspektivbyten, jämförelser, begreppsrelationer, slutsatser. "Detta tycker jag är - därför att det kan påverka - så att ..." Du använder ofta ord som ”det berodde på”, ”orsaken till”, ”på grund av” o s v.
Många och långa exempel på förklaringar, samband, orsaker och konsekvenser, perspektivbyten, jämförelser, begreppsrelationer, slutsatser. "Detta tycker jag är..därför att det kan påverka - så att ..
- En annan konsekvens är ...
- En lösning skulle kunna vara att ... - därför att" "det beror i sin tur på att”, ”gemensamt för dem är" - "det beror på" - "vilket orsakats av” osv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: