Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik och kemi år 4

Skapad 2017-03-03 08:57 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi
Fysik och kemi handlar om sådant som påverkar varje dag av ditt liv men som du oftast inte ser.

Vi kommer att arbeta med fakta och förklaringar men också testa, prova och göra egna experiment.

Vi börjar med följande huvudområden:

- vatten, ett viktigt ämne

- fast, flytande, gas

- blandningar och lösningar

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Fysik kunskapskrav år 4-6

Förmågor
4. Undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
5. Användande av utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
7. Dokumentation av undersökningar
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
8. Kunskaper om fysikaliska fenomen
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Fy Ke
Kemi

Förmågor
Undersöka
Du kan göra enkla undersökningar utifrån en planering. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Redovisa
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Materia
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: