Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen idé med återbruk

Skapad 2017-03-03 09:52 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Ni får utgå ifrån egna idéer, formge och tillverka något som ni vill göra, relaterat till återbruk.

Innehåll

Du ska utifrån egen idé designa och tillverka något som du vill göra eller något som har med återbruk att göra.

I projektet ska du använda något som är återvunnet, det kan exempelvis vara allt ifrån överblivet material från en renovering hemma, en möbel eller ett emblem från något som ska kasseras.

Innan du startar projektet söker du inspiration på exempelvis "nätet" (DIY) sedan görs en planering där du gör en skiss och utformar produkten.

I projektet ska du använda minst fem olika tekniker. Under projektets gång kommer du att använda redskap och maskiner på lämpligt sätt, samt lära dig vad de heter.

Du ska även dokumentera, detta gör du genom att skriva loggbok och fotografera. När tillverkningen är klar ska också en dokumentation/utvärdering lämnas in.

Uppgifter

 • Dokumentation/Utvärdering

 • Dokumentation/utvärdering

 • Dokumentation/utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: