Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min familj

Skapad 2017-03-03 10:14 i Gamla Överby förskola Vaxholm Stad
Jag och min familj
Förskola
Vi har valt att arbeta med temat "JAG och min familj". Jaget är det mest centrala för det lilla barnet. Detta arbetar vi ständigt med i olika former, vårt arbete är att vidga barnets omfattningar, att få upptäcka och bli medveten om sin omvärld.

Innehåll

Varför?

Anledningen till att vi valt att arbeta med detta tema, beror på att efter vår observation av barngruppen, har vi uppmärksammat barnens intresse kring att prata om vem som tillhör deras familj, familjemedlemmarnas namn och utseende och nyfikenhet på sina kompisar, kompisarnas namn och deras familjer. 

Syfte/Mål

Vi koncentrerar oss i första hand på att få barnen att känna trygghet, vilket sedan blir grunden för fortsatt lek och lärande. Det är viktigt för oss pedagoger att barnen känner sig betydelsefulla och trygga när dem är hos oss på förskolan!

Vårt syfte med vårt tema är att barnen ska bli medvetna om sig själva och få förståelse för begreppet familj (vad en familj kan vara och hur den kan se ut).

 

 Planera och genomföra

-vi kommer att inleda temat genom att prata om oss själva och visa bilder på våra familjer

-vi kommer läsa böcker som handlar om begreppet familj samt använda oss av flanosagor

-vi kommer att tillverka tillsammans med barnen egna böcker med bilder av familjemedlemmarna genom att be föräldrarna att ta med sig bilder hemifrån

-vi kommer att erbjuda barnen olika uttrycksformer för att utveckla sin förståelse om ämnet (till ex.: göra familjer i lera, rita, måla, skapa av olika material)

-vi kommer arbeta i små grupper.  Genom det kommer vi att ge barnen möjlighet till att bli nyfikna till att vilja våga prova sig fram.

-vi kommer att jobba med Sverigekartan. och se var vi och den närmaste släkten bor.

-Vi kommer att promenera hem till varandra.

-Vi kommer att prata om likheter och olikheter. Hur vi och vara familjer ser ut.

-Vi kommer att sjunga sånger om kroppen kompisar och familjen.

 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

För att dokumentera det vi och barnen gör, vi använder oss av text, bilder och film. vi kommer att reflektera över det vi gör under temaarbetets gång med hjälp av dokumentation i Unikum och på väggen i förskolan.

En utvärdering och reflektion kommer göras mellan barn och pedagoger.

Hur gick det? Vad var lätt eller svårt? Hur går vi vidare? Uppnådes målen som sattes?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: