Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 4-6

Skapad 2017-03-03 10:41 i Äsperödsskolan-Skansen Uddevalla
Grundsärskola 4 – 6 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med de geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Vi kommer också att träna oss på att mäta och rimlighetsbedöma längder, volymer och massor.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

 • lösa matematiska problem,
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Ni kommer få olika uppgifter som ni ska ska lösa, både enskilt och i grupp.

Vi kommer ha lärarledda genomgångar och diskussioner i grupper, samt se på filmer.

Vi kommer leta geometriska former i vår omgivning och träna oss på att beskriva dem.

Vi genomför olika mätningar av längder, volymer och massa. Vi tränar på att rimlighetsbedöma.

Vi tränar på begrepp som "hälften och dubbelt", triangel, kvadrat, cm o.s.v.

 

Så här visar jag att jag kan

Du visar vad du kan på lektionerna genom att aktivt delta i enskilda uppgifter och gruppdiskussioner.

Du visar vad du kan när du löser matematikuppgifterna både enskilt och i grupp.

Du visar vad du kan när vi mäter längder, volymer och massor och dokumenterar det i din "Längdbok".

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  1-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-6
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  1-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  1-6
 • Geometriska mönster.
  Ma  1-6
 • Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.
  Ma  1-6

Matriser

Ma
Utvärdering (hur gick det?)/bedömningsmatriss utifrån kunskapskraven

E
C
A
Sträckor, massor och volymer
Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med viss säkerhet.
Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med säkerhet.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: