Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 period 1

Skapad 2017-03-03 11:04 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 4 – 5 Svenska
Att kunna uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt är en livskunskap men även en demokratisk rättighet. Ord är vårt främsta redskap för att uttrycka oss, för genom orden kan vi beskriva, förklara, resonera och vi kan lättare förstå oss själva och omvärlden. I ämnet svenska tränar vi oss bl a på att formulera oss och kommunicera i tal och skrift. Vi tränar oss i att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll

Syfte 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 

Hur vi kommer att arbeta 

Vi kommer att:

 • ha genomgångar och gemensamma träningstillfällen av bl a stavning, skiljetecken och olika texttyper.  
 • arbeta med ordklasser och förståelsen av ordklassernas betydelse i en mening.
 • arbeta enligt cirkelmodellen med de olika texttyperna och träna med olika skrivövningar, både gemensamt, parvis och enskilt. 
 • träna oss i att olika texttyper, exempelvis; skriva brev, faktatexter och förklarande texter m h a stödmallar ( skrivuppgifter kopplade till aktuella teman)
 • träna oss i att högläsa och använda rösten som verktyg för att förbättra lästekniken och läsupplevelsen (läskompisar - samarbete åk 1, berätta om texter och böcker som ni läst/läser och reflektera kring dem.
 • tränar oss i skillnaden mellan det vardagliga och det mer formella ämnesspråket.
 • träna oss i att göra enkla skriftliga sammanfattningar med egna ord utifrån stödord/korta stödmeningar ( Skrivuppgift kopplat till aktuella teman samt GOTD).
 • träna oss i att sökläsa i texter och använda frågans formulering som stöd för att skriva välutvecklade svar ( skrivuppgifter kopplade till aktuella teman).
   

Du kommer att få visa att du kan:
- skriva brev, faktatexter och förklarande text
er med rätt syfte, struktur och språkliga drag.
- stava och skriva meningar med stor bokstav och rätt skiljetecken.
- skriva enkla sammanfattningar mha stödord/stödmeningar.

- läsa med flyt (böcker som passar din ålder).

- sökläsa (förstå och hitta svar i en text)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: