Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården med Blomman

Skapad 2017-03-03 11:47 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Genom att upptäcka bondgårdsdjuren tillsammans med barnen (2-4 år) är målsättningen att få in Läroplanens olika mål.
Förskola
Då barnen på Blomman visat ett stort intresse för flera olika aktiviteter som anknyter till bondgården bestämde vi oss för att starta ett tema kring detta. Intresset har visat sig i form av fordonsskapande, planteringar, rollekar där djur utgjort huvudrollen etc. Vid frågan Vad tänker du på när du hör ordet bondgård? svarade barnen: Maskiner, traktorer, tupp, ko gris, häst, get, föl, farmor och farfar har en bondgård, höna, katter och hundar. Vid frågan Hur vill ni att vi på Blomman ska arbeta med bondgården? svarade baren bl.a. : Vi vill ha en bondgård att leka med, Vi vill ha alla bondgårdsdjur, Vi vill bygga en lada med väggar, tak, golv och fönster, Vi vill bygga ett stall av kartonger eller plankor, Vi behöver ha gubbar som kan ta hand om djuren, en bonde, Vi vill bygga och måla bilar, Vi kan odla morötter, sallad, potatis, tomater, majs och gurka.

Innehåll

Varför?

Då barnen på Blomman visat ett stort intresse för flera olika aktiviteter som anknyter till bondgården bestämde vi oss för att starta ett tema kring detta.

Vad?

Vad vill vi erbjuda barnen = lärobjektet?

 

 • En djupare förståelse för våra svenska bondgårdsdjur (naturkunskap)
 • Skapande (teknik, matematik och estetik)
 • Läsa, sjunga och reflektera (språk)

Hur?

Vi kommer på olika sätt att arbeta med de olika djurfamiljerna, vi konstruerar maskiner i olika material, vi odlar olika växtligheter.  

Vi kommer tillsammans med barnen att skapa en miljö där de olika djuren bor (bondgården). Vi kommer göra olika studiebesök, bland annat på skansen och på Naturhistoriska riksmuseet, Vi pratar om våra olika sädesslag och bakar bröd. Vi kommer låna och läsa böcker om det aktuella temat på biblioteket.

 

Vi reflekterar tillsammans med barnen och deras synpunkter blir utgångspunkten för nästa steg.

 

Vi dokumenterar genom observationer, fotograferar och filmar med lärplattan. Vi skriver inlägg på UNIKUM på det enskilda barnets lärlogg samt den gemensamma för gruppen. Arbetslaget ansvarar för detta.

Efter avslutat projekt gör vi en utvärdering tillsammans med barnen samt en utvärdering som vi pedagoger gör.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: