Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia-Forntiden åk 3

Skapad 2017-03-03 13:44 i Sinntorpsskolan F-3 Mölndals Stad
Vi ska arbeta med jordens utveckling. Vi ska arbeta med forntiden (istiden, stenåldern,bronsåldern och järnåldern).
Grundskola 3 SO (år 1-3) Historia Svenska
Du kommer att få lära dig om livets uppkomst på jorden och människans utveckling. Du kommer att arbeta med hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt hur kan vi se spår av detta i vår tid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

-  få läsa olika sorters texter
-  jämföra och granska innehållet i olika texter
-  få skriva faktatexter för hand och på iPad
-  se på film
-  leta efter historiska spår i naturen
- samla fakta och bilder till en forntidsbok

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- söka information och skriva enkla faktatexter
- redovisa muntligt och skriftligt
- använda historiska begrepp
- beskriva hur man kan se historiska spår i naturen

Bedömningen görs genom:

- observerationer av hur du deltar i diskussioner, kan berätta och göra jämförelser
- granskning av dina texter i den historiabok som du kommer att få göra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: