👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans/rörelse

Skapad 2017-03-04 11:39 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Mål Du ska bli bättre på att röra dig allsidigt i olika sammanhang Du ska kunna sätta samman rörelser till given och egen vald musik. Du ska komma på egna rörelser och stegkombinationer. Du ska anpassa rörelserna till takt, rytm och sammanhang. Innehåll Syfte Kopplingar till läroplan • Idh 
 Syfte - röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, Centralt innehåll Kopplingar till läroplan • Idh 7-9 
Rörelse - Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. • Idh 7-9 
Rörelse - Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik

Uppgifter

  • Dansuppvisning

Matriser

Idh
Dans VT16

F
E
C
A
Dans - takt
Dans och rörelseträning med de olika dansstegen. Här bedöms hur väl man lyckas hålla takten till musiken.
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9
Har inte försökt delta under lektionerna.
I danser och rörelser- träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser till "viss del" till takt, rytm och sammanhang. Här lyckas man komma i takt till och från under dansen, ibland med hjälp av vänner.
I danser och rörelser- träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang. Här är man ofta i takt men tappar bort sig ibland. Man kommer lätt in i takten utan att tveka.
.I danser och rörelser- träningsprogram till musik anpassar du dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang. Här är man i takt och man är så pass trygg att man kan hjälpa andra att komma in i rätt takt.
Dans - rörelse
Anpassning av rörelser i förhållande till aktivitet och sammahang. Här ser vi på rörelsemönster i de egenskapade danserna.
  • Idh  7-9
  • Idh  7-9
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9
Eleven har ej deltagit eller försökt genomföra de olika dansmomenten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och "anpassar sina rörelser till viss del" till aktiviteten och sammanhanget Rörelserna är grundläggande och enkla.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och "anpassar sina rörelser relativt väl" till aktiviteten och sammanhanget. Rörelserna innehåller fler avancerade rörelser, till exempel olika turer eller snurrar. Rörelserna har ett visst flyt men det finns vissa tveksamheter som uppstår.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och "anpassar sina rörelser väl" till aktiviteten och sammanhanget. Rörelserna är avancerade med fler snurrar och turer. Rörelserna är bestämda och följsamma.