Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Español 9 - "La migración", v. 11-20

Skapad 2017-03-04 12:22 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Español 9 - planering v.35-45
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
¡Bienvenidos a la clase de español! Välkommen till undervisningen i spanska! Vi kommer kontinuerligt arbeta med de fyra förmågorna läsa, höra, skriva och tala samt fördjupa oss i olika områden där spanska talas. Det innebär att vi läsa och skriva texter om vardagsnära ämnen, lyssna på spanska (e-läromedel, sång, film mm ) samt utveckla ditt tal genom muntliga presentationer genom att göra dramatiseringar och parövningar. Genom att arbeta aktivt med spanskan både i skolan och hemma kommer du att utvecklas inom språket och också lära dig mer om de olika länder där språket talas.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet "La migración"

Kommande arbetsområde kommer vi att titta på varför det är så många som pratar spanska i USA. Hur tar man sig dit? Vi kommer dessutom lära oss lite om hur invandringen ser ut i Spanien. Utöver det kommer du vi att repetera hur man berättar om något som man har gjort samt gå igenom en ny tidsform där du lär dig att berätta om något som du gjorde- preteritum.

Syfte (Lgr11)

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Centralt innehåll(Lgr11)

Presentationer och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Kunskapskrav

När vi har avslutat arbetsområdet gör vi lärare en bedömning av dina kunskaper inom ovanstående områden, och du får en bedömningsmatris ifylld. En matris är bra för där ser du hur långt du har kommit i din kunskapsutveckling och vad nästa steg är att arbeta mot.

Kursens innehåll (förklaring till syfte och innehåll)

Se planering som ligger under uppgifter nedan. 

 

Undervisning (metoder/undervisningsform)

Gemensamma genomgångar av ämnesrelaterade ord och grammatik, preteritum och perfekt
Du kommer att få lyssna till och läsa olika texter, låtar, filmer och på så sätt utveckla ditt ordförråd och höra hur språket är uppbyggt 

Läsa olika texter, bl a kap 16 i “Amigos tres” och om valt land på Internet
Lära dig om olika länder genom klasskamraters redovisningar

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna (för momenten tala och förstå talad spanska). Du kommer bl a att svara på förståelsefrågor efter lärarens genomgångar. Vi kommer dessutom avsluta med ett skriftligt prov, ett läsförståelseprov och ett muntligt test. 

 

Uppgifter

  • Planering, läxor och sammanfattning inför prov- uppdaterad version

  • Planering, läxor och sammanfattning inför prov, v. 11-19

Matriser

M2
Bedömningsmatris i spanska för åk 9

Bedömningsmatris i spanska åk 9

F
E
D
C
B
A
Läsa och förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer.
Lyssna och förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer.
Formulera sig i skrift
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du visar att du i skrift kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tala
Du visar att du i tal kan formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du visar att du i tal kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Realia
Du visar att du känner till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enstaka jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

F
E
D
C
B
A
Sammanvägd betysnivå i detta prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: