Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddism

Skapad 2017-03-04 12:31 i Båtsmansskolan Härryda
Vi lär oss vad religion är och vilka likheter och skillnader som finns mellan Judendom, Kristendom och Islam. Vi kommer också arbeta med hur dessa religioner påverkat samhällen och människor där de vuxit fram. Vi kommer också titta på hur olika religioner delats och förändrats under historien.
Grundskola 6 – 9 Religionskunskap
Under den första delen av terminen kommer vi arbeta med Religion, Hinduism och Buddism. Vi kommer att fokusera på att repetera fakta om religionerna från åk 6 samt att vidga och fördjupa kunskaperna. Under arbetet kommer ni också att få välja en egen fördjupning som ni ska arbeta enskilt med. Den kommer bedömas både i Svenska och Religion. Ni kommer också ha ett läxförhör samt diskussioner och andra mindre arbetsuppgifter som görs under lektionerna. Vi kommer att se på film, läsa texter, diskutera för att bredda våra kunskaper i ämnet.

Innehåll

Religion -  Hinduism & Buddism

Vi använder oss av olika läromedel och filmer för att få kunskap om de olika religionerna. Vi kommer diskuterar likheterna mellan religionernas berättelser och vilka skillnader som finns. Diskussioner kommer också att hållas kring religionernas påverkan på samhälle och individ.

Ett moment kommer handla om att värdera källor och att göra en egen undersökning/fördjupning. 

Arbetsområdet kommer att bedömas på tre olika sätt. Vi kommer att ha diskussionsövningar som bedöms, Egna reflekterande texter kring hur religioner påverkat samhälle och individ. Samt ett läxhör där ni skall kunna grundläggande fakta om de båda religionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: