Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap i vardagen

Skapad 2017-03-04 13:52 i Söderskolan Falkenberg
Vi har fokus på, metersystemet, SI-enheter, volym och massa, storhet och enhet, prefix, materia, densitet. Vi kommer även att jobba med temperatur och fasövergångar och vad som påverkar vädret.
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Vad är vikt och volym? Varför blir kastrullen varm men inte kastrullens handtag? Hur kan en rymdraket lyfter från marken? Varför får du lock för öronen när du flyger? I vilka sammanhang i samhället kommer vi i kontakt med naturvetenskapen? Vad är ett vattenverk, reningsverk och en återvinningsstation för något? Hur ska vi vårda vår miljö så att vi inte slösar med material? Dessa typer av frågor kommer vi att jobba med.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att lära sig mer om händelser i vardagen som berör naturvetenskap. Vi ska träna på att se att naturvetenskapen hela tiden finns att upptäcka i miljön runt omkring oss, samt att den går att koppla ihop med flera saker som vi använder i vår vardag. Vi ska träna på olika begrepp och vad man använder olika typer av utrustning till inom NO'n. T ex tumstockar, vikter, vågar, termometrar mm. Resonemang om hållbar utveckling kommer också in. Vi kommer också att prata om olika naturvetenskapliga upptäckter och vem som står bakom dem.

Undervisning och arbetsformer 

 • Genomgångar
 • Text i boken
 • Filmer
 • Övningsguppgifter
 • Laborationer

Bedömning - vad och hur 

 • Arbete under lektionstid
 • Dokumentation av laborationer
 • Test/förhör

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Materialutveckling och hur människan har använt och utvecklat nya material genom historien.
  NO  7-9
 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel vattenverk, värmeverk och tillverkningsindustri.
  NO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • .
  NO  7-9
 • .
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: