Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemma i världen

Skapad 2017-03-04 16:00 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Pedagogisk planering för arbetsområdet "Hemma i världen" i SO, åk 4, vt-2017.
Grundskola 4 Svenska Samhällskunskap
Arbetsområdet syftar till att skapa förståelse för och kunskap om nationella minioriteter i Sverige, de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vi kommer att reflektera över de mänskliga rättigheterna både ur ett internationellt perspektiv och ett barnperspektiv. Detta gör vi genom att jämföra barns villkor i olika delar av världen. Sverige samarbetar med andra länder genom bland annat medlemskap i EU och FN. Under arbetets gång bekantar vi oss en del med gemensamma EU-regler och får kännedom om några av FN:s uppgifter.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Analysförmåga

 - Reflektera över de mänskliga rättigheterna.

- Beskriva orsaker och konsekvenser av välstånd och fattigdom.

- Beskriva orsaker till ojämlika levnadsvillkor.

Begreppsförståelse

Lära sig nya begrepp.

- Använda begreppen på korrekt sätt och sätta in dem i ett sammanhang.

Kommunikativ förmåga

- Delta i samtal och diskussioner.

- Ställa och besvara frågor. 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer ha utgångspunkt från läroboken Puls Samhällskunskap. Vi kommer läsa enskilt och gemensamt och därefter prata kring det vi läser och diskutera olika frågor kopplat till texten. Vi arbetar med skriftliga och muntliga uppgifter kopplade till de texter vi bearbetar. Vi ser också på filmer som hör till arbetsområdet.

För att utveckla förmågan att argumentera och värdera olika ståndpunkter kommer eleverna få göra kortare muntliga redovisningar.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

* reflekterar över de mänskliga rättigheterna.

* kan använda de samhällsvetenskapliga begrepp vi lärt oss.

* resonerar kring innehåll i texterna och hur du kan koppla fakta, göra jämförelse, se samband/orsak och konsekvenser.

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetet på lektionerna och genom de muntliga och skriftliga uppgifter vi genomför. Arbetsområdet avslutas även med en skriftlig uppgift.

     

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sv Sh
Hemma i världen

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA
Samtala och diskutera.
Du deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Du deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för diskussionerna framåt och utvecklar dem. Fördjupar dem genom att t.ex. föra in ytterligare fakta eller nya perspektiv.
ANALYSFÖRMÅGA
Beskriva, reflektera och värdera.
Du reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända delar av ämnesområdet. Du uttrycker åsikter utan någon fakta som grund.
Du reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom kända delar av ämnesområdet. Du uttrycker egna åsikter baserat på enstaka fakta eller andras förklaringar.
Du reflekterar kring svar och lösningar på frågor inom ämnesområdet. Du uttrycker egna åsikter med fakta som grund för ditt ställningstagande.
Du reflekterar och uttrycker egna åsikter med relevant fakta som grund och använder kunskaperna även i nya ämnesområden och sammanhang.
BEGREPPSFÖRSTÅELSE
Använda begrepp kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara
Du använder välkända begrepp som hör till ämnet. Du behöver hjälp för att sätta in begreppen i ett sammanhang.
Du använder begrepp som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i rätt sammanhang.
Du använder begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Du använder begrepp på ett lämpligt sätt. Du använder dina kunskaper i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: