Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bok: Ett öga rött

Skapad 2017-03-04 17:11 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 7 – 9 Svenska
Utifrån boken kommer vi att arbeta med olika delar av svenskämnet: läsa, lyssna och skriva. Oftast läser du tyst men ibland kommer vi i helklass tillsammans att lyssna på en del kapitel. Till varje del ska du skriftligt svara på ett antal frågor. Arbetet går ut på att du ska få ökad läsförståelse och att lära dig skriva ned vad du läst, samt att resonera och diskutera tankar och känslor som texten väckt hos dig. Svara så utförligt du kan.

Innehåll

Vad gör vi?

  • Läst (lyssnat på) boken "Ett öga rött".
  • Svarat på frågorna till del 1-4 (för E-nivå krävs att du svarar på frågor i fet stil).

 

Kunskapskrav som testas

(se matris nedan)

LÄSFÖRSTÅELSE

 

Arbetsformer

Vi läser (lyssnar på) boken, tyst för oss själva och ibland lyssnar vi i klassen tillsammans.

Vi arbetar med skrivande genom svara på frågorna till varje del (1-4).

Vi kommer att träna på att använda olika lässtrategier genom läsningen för att ta reda på svaren på frågorna. Du kommer att leta svar i texten och du kommer att tolka, resonera och dra slutsatser kring texten.

Avslutningsvis kommer vi gemensamt att diskutera bokens handling, dels för att bättre förstå det vi läst och få en ökad läsförståelse.

 

Matriser

Sv
Bok: Ett öga rött

LÄSA

Nivå 1
>>>
Nivå 2
>>>
Nivå 3
>>>
Nivå 4
>>>
Läsa skönlitteratur och sakprosa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med stöd av läraren.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Sammanfatta, kommentera det lästa
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera några delar med stöd av läraren.
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekten,orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
Eleven kan göra enkla tolkningar med stöd av läraren.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: