Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnfilurer!

Skapad 2017-03-04 18:19 i Gruvrisskolan Falun
Att tillverka figurer med olika tekniker inom området garn
Grundskola 3 Slöjd
Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling. Syftet med arbetsområdet "Garn" är att du ska lära dig olika tekniker med garn såsom att tillverka tredimensionella figurer. Du kommer även att få lära dig att tvinna krumelurer och påta olika figurer, ormar, sniglar. Du kommer även att skapa en "Bildfläta!", som innebär att textilslöjdsämnet integreras med bildämnet. Du ska lära dig att arbeta med garn och lära dig att hantera grundläggande syslöjdsverktyg. Du ska träna din fantasi genom att ge dina slöjdföremål personliga uttryck. Du ska även öva dig på att arbeta på ett självständigt sätt, att våga prova och experimentera. Utifrån introduktion ska du dekorera på ditt eget sätt. Arbetsbeskrivningar finns i slöjdsalen och tekniker uppvisas av mig genom mina sedvanliga genomgångar!

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Bedömning

Din förmåga bedöms utifrån hur du formger figuren med material och färg, hur väl din figur är genomförd och hur du tekniskt löser fästandet av detaljer. I bedömningen ingår även hur väl du beskriver och värderar ditt arbete eftersom samt som slutprodukt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Garntekniker

Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än goda kunskaper
Mycket Mer än godtagbara kunskaper
Genomförande (instruktioner)
Jag behöver visa att jag kan följa instruktioner och arbetsbeskrivningar.
Jag kan med viss hjälp följa en muntlig instruktion eller arbetsbeskrivning.
Jag kan till största del arbeta självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar.
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Genomförande (tillvägagångssätt)
Jag gör som läraren säger utan att föreslå egna alternativ till att genomföra mitt slöjdarbete; när det gäller att formge, färgsätta eller dekorera mina slöjdföremål.
Jag kan med viss hjälp av min lärare välja hur jag ska arbeta med mitt slöjdföremål och hur jag kan formge, färgsätta och dekorera dem.
Jag kan till största del ge förslag på lämpliga sätt att genomföra mitt slöjdarbete på och formger, färgsätter och dekorerar dem.
Jag väljer självständigt arbetsmetod för att genomföra mina slöjdföremål och formger, färgsätter och dekorerar dem på ett välarbetat sätt.
Hantverksskicklighet och noggranhet
Jag behöver visa att jag kan arbeta med material, verktyg och olika tekniker.
Jag visar på en viss förmåga att arbeta med material, verktyg och tekniker. Men med varierande kvalité.
Jag kan till största del visa förmåga att arbeta med material, verktyg och tekniker som ger resultat med god kvalité.
Jag visar på mycket god förmåga att arbeta med material, verktyg och tekniker. Resultatet blir ett kvalificerat arbete med mycket god kvalité.
Förmåga att använda verktyg/redskap.
Jag behöver visa att jag kan välja rätt material och verktyg.
Jag kan med viss hjälp välja lämpliga verktyg och då välja rätt tråd eller garn.
Jag kan till största del välja lämpliga verktyg och kan hantera dessa så som jag tänkt mig.
Jag väljer självständigt verktyg och kan hantera dessa så som jag tänkt mig.
Värdering
 • Sl
Jag behöver visa att jag kan utvärdera mitt arbete.
Jag kan med viss hjälp berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen i ord och bild.
Jag kan förklara och motivera olika steg i arbetsprocessen i ord och bild och använda slöjdspecifika ord.
Jag kan beskriva och ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen. God användning av slöjdspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: