👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syra och Bas Kemi årskurs 7

Skapad 2017-03-05 10:59 i Östergårdsskolan Halmstad
I det här området inom kemiämnet kommer du att få lära dig mer om skillnaderna mellan sura och basiska ämne och begreppet pH. Du kommer få kunskap om några syror och baser samt vad en neutralisation innebär. Samt kännedom om hur dessa ämne påverkar vår miljö.
Grundskola 7 Kemi
Det är jätteviktigt att pH-värdet i din kropp är precis rätt, för annars fungerar inte de kemiska reaktionerna i kroppen. När pH-värdet är rätt är det lagom balans mellan syror och baser. Några vanliga syror i kroppen är mjölksyra, saltsyra och citronsyra.

Innehåll

Elevens mål:

Du ska uppvisa kunskaper om...

 • de vanligaste syrornas och basernas egenskaper och dess användning.
 • känna till vad försurning är och hur man kan motverka den.
 • kunna mäta pH och känna till pH-skalan.
 • hur man med hjälp av indikatorer kan undersöka om ett ämne är surt eller basiskt.
 • känna till försurningens påverkan på växter och djur.
 • känna till försurningens påverkan på olika material.
 • hur man laborerar på ett säkert och naturvetenskapligt sätt.
 • hur man kan dra slutsatser av en laboration som du genomfört.
 • hur man skriver ner det du ser och lär dig i de undersökningar du gör.

 

Undervisningen ska behandla…

 • sura och basiska ämnen.
 • begreppet pH-värde.
 • dessa ämnens påverkan på vår miljö och hälsa.
 • systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • samband mellan undersökningar och utveckling av begrepp, modeller och teorier.
 • dokumentation av undersökningar med till exempel tabeller, bilder och rapporter.
 • kreativa uttrycksformer för att kommunicera kunskaper i kemi. Hur de anpassas efter sammanhang, syfte och målgrupp.
 • källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika typer av källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

     

Planering vecka för vecka …………………

V40      Upptäcka kemiska skillnader på vanliga ämnen. Laboration.

V41      Joner, pH-skalan. .

V42      Vätejoner  och Hydroxidjoner. Starka syror-svaga syror.

v43   . Baser Växtförsök laboration

V44      LOV

v45     Neutralisation: laboration. Salter

V46     Repetitiion -Prov

 

Begreppslista att kunna förklara på detta arbetsområde:

Atom, grundämne, kemiska förening, molekyl, jon, proton, elektron,

jonförening, oladdad, sammansatt jon, syra, bas, pH-skala, indikator,

vätejon, hydroxidjon, saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, neutralisation

natriumhydroxid, ammoniak, kalkning, salt,

 

Vilka förmågor ska jag visa i kemi?