👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter

Skapad 2017-03-05 11:54 i Gläntanskolan Helsingborg
Fysikämnet syftar till att beskriva och förklara naturen ur ett naturvetenskapligt perspektiv och till förståelse av människans relation till naturen.
Grundskola 7 Fysik
Vad är krafter egentligen? Kan vi använda de? Att förstå hur kraft och rörelsehänger ihop är grundläggande om vi ska kunna utnyttja de.

Innehåll

Mål att sträva mot

Undervisningen skall sträva efter att eleven:

Tolkade och konkretiserade mål

Du som elev ska känna till och kunna beskriva:kunna förklara hur tyngdkraften verkar

 • kunna hantera och läsa av en dynamometer
 • känna till enheten Newton och dess ursprung
 • kunna rita sammarbetande / motverkande krafter
 • känna till begreppen tyngdpunkt, stödyta och stabilitet
 • känna till friktion och tröghetskraften och dess verkan i vardagliga sammanhang.
 • kunna "Mekanikens gyllene regel"
 • känna till de 5 enkla maskinerna, samt den praktiska nyttan av hävarmar och utväxling i vertyg och redskap, t. ex. i saxar, spett, block och taljor
 • kunna samtala om ämnet

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Beskriva och förklara med egna ord.
 • Ställa frågor om ämnet
 • Förstå använda och tolka begrepp, modeller och teorier.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • Arbeta med uppgifter i Clio
 • Att förklara centrala begrepp, analysera och diskutera.
 • Enkla experiment

Matriser

Fy
Bedömningsmatris Fysik

F
E
D
C
B
A
Använda kunskaper i fysik.
Kommunicera (muntligt och skriftligt) Granska. Ta ställning. Motivera. Använda källor. Analysera - reflektera.
Beskriva och förklara fysikaliska samband med hjälp av fysikens ord och begrepp.
Förstå. Använda. Förklara.
Genomföra och dokumentera undersökningar i fysik.
Planera. Laborera. Analysera - dra slutsatser. Skriva rapport:
Samtala och diskutera
Ställa frågor Framföra åsikter Bemöta åsikter Hitta information Använda information Källkritik