👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider, månader, veckodagar, klockan

Skapad 2017-03-05 12:12 i Sollebrunns skola Alingsås
Du kommer att
Grundskola F – 9 NO (år 1-3) Matematik
Vi lär oss om årstider, månader och dagar. Vi lär oss klockans hel- och halvtimmar.

Innehåll

Arbetsområde:

Du kommer att få lära dig vad årstider, månader och dagar heter. Du kommer att få lära dig vad årstiderna innebär och vad som skiljer dem åt. Du kommer också att få lära dig klockans hel- och halvtimmar. 

 

Konkreta mål:

Du ska kunna beskriva några skillnader mellan våra fyra årstider. Du ska kunna månaderna när vi sjunger om dem, och ha viss vetskap om ordningen på dem samt när vi firar några viktiga högtider. Du ska kunna veckodagarna och ordningen på dem. Du ska kunna läsa av klockan när den visar hel och halv timma. 

Bedömning:

Utifrån dina arbeten och dina svar och kommentarer när vi diskuterar kommer jag bedöma din förmåga att:


 • förklara årstidernas skiftningar 
 • berätta ordningen på månaderna
 • berätta ordningen på veckodagarna
 • återge klockans hela och halva timmar. 

 

Undervisning:

Genom att sjunga, göra övningar både med konkret material och på papper, se faktafilmer och diskutera i helklass kommer du att få kunskap om årstider, månader, dagar och klockan. Du kommer få förståelse för årsskiftningarna genom att vi diskutera, dina egna erfarenheter och genom att se och diskutera faktafilmer. Du kommer att få kunskap om månaderna genom praktiskt arbete med årshjul och genom att vi sjunger "månadsvisan". Du får daglig träning av veckodagar i samband med att vi går igenom dagens schema samt når vi sjunger "veckodags-visan". Du kommer att lära dig klocka genom att vi visar och arbetar med klockan i helklass och i mindre grupper. Du kommer också få arbeta med klockan på arbetsblad. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -