Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tälj ett "Kryp"

Skapad 2017-03-05 12:15 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Slöjd
Tälj ett kryp och skapa en matallfigur i ett landskap. Denna terminen ska vi göra två övningar och om ni hinner, en egen övning som ni själv bestämmer. Inom rimliga gränser förstås.

Innehåll

Tälj ett Kryp.

Det här kommer vi att arbeta med

Du kommer arbeta med skärande verktyg och mest med täljkniv. Du kommer att skapa ett fantasikryp. Krypet ska vara personlig. Vi kommer att lära oss att tälja i lind som är ett mjukt träslag och därför är det lätt att skära i. Vi kommer att prata om hur ett träd är uppbyggt och hur man bearbetar materialet på bästa sätt. Du kommer att få använda andra material om du vill som du hittar i slöjdsalen för att förstärka uttrycket på dtt kryp.

Du kommer att få lära dig hantera kniven som ett verktyg och lära dig förstå dess egenskaper. Du kommer att tälja olika delar i olika storlekar och former för att sedan sätta samman dessa till färdigt kryp. Vi kommer prata och lära oss om olika metoder för att färgsätta och förstärka uttryck i olika slöjdarbeten.Utnyttja biten väl så att ert kryp inte blir för litet. Som alltid är en ordentlig planering viktig, den och skiss/ritning är något som alltid ska vara med när man planerar ett nytt arbete.

När du är klara med arbetet så redovisar du i Google classroom. Koden för kursen är r7Inw20

Uppgift No.2

Er andra uppgift är det som ni nu har börjat planera, nämligen: Metallfigur i landskap. Beskrivning, anvisningar och video finns i Classroom. Där lägger ni också er utvärdering.

Målen med arbetet

 • Skapa en egen design på ditt kryp som du gör lite personlig.
 • Prova olika tekniker och material och förstå skillnaderna mellan dessa.
 • Kunna dokumentera vad du har gjort. (Utvärdering).
 • Kunna rita, måla och planera ditt arbete.
 • Förstå och träna dig i olika avbeställningar och hur dessa kan påverka ditt arbete.

Bedömning av arbetet

1. Slöjdföremål
- Hur väl och noggrant du tillverkar ditt föremål och hur väl du kan följa en instruktion.

4. Inspirationsmaterial
- Hur mycket du låter dig inspireras av det material som finns och utvecklar dina idéer.

7. Ge omdömen
- Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg material, tekniker och redskap.

 

Uppgifter

 • Tälj ett kryp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
SLÖJD kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ....

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: