Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, vattnets kretslopp och vattnets egenskaper

Skapad 2017-03-05 12:27 i Sollebrunns skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om vattnets kretslopp och om vattnets olika former. Vi kommer att bekanta oss med modellen för en vattenmolekyl.

Innehåll

Arbetsområde:

Du kommer att få lära dig om principerna för vattnets kretslopp i naturen. Du kommer också få lära dig om vattnets olik former: gas, flytande och fast. Du kommer också att få bekanta dig med modellen för vattenmolekylen.

Konkreta mål:

Du kommer att få tillfälle att lära dig principen för vattnets kretslopp. Att vattnet inte tar slut, försvinner eller att det kommer nytt vatten. Utan att det vatten vi har cirkulerar runt i hav, sjöar, på land och i luften.

Du kommer att få möjlighet att lära dig att vatten kan finnas som fast-, flytande, och gasform och att de olika formerna skiftar beroende på temperaturen. Du kommer också att få vetskap om hur en modell av en vattenmolekyl ser ut.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din

 • förståelse av principerna för vattnets kretslopp.
 • förståelse för vattnets olika former och vad som orsakar dessa.
 • förståelse för hur en modell av vattenmolekylen.

 

Undervisning:

Du kommer att se filmer som visar vattnens kretslopp och modellen för vattenmolekyler. Bland annat kommer du se ”vattenmolekylen Plopp” och hans resa genom tid och runt i vattnets kretslopp.

Du kommer att få delta i experiment och undersökningar bl.a. som visar vattnets olika faser.

Du kommer också att få arbeta med kopierat material.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: