Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-03-05 12:53 i Resursenhet Pil Uppsala
Ett arbete om Europa där du får lära dig om kontintenten, länder, städer, naturtillgångar. Du tränas också att jämföra och se likheter och lära dig begrepp och ord.
Grundskola 6 Geografi Svenska Svenska som andraspråk
Vi är en del av Europa. I det här området ska du få lära dig mer om Europa både naturgeografiskt och kulturgeografiskt. Vi kommer leta efter likheter och skillnader mellan länderna i Europa.

Innehåll

Beskrivning

Vi kommer lära oss om Europas länder, naturlandskap, kulturlandskap och klimat.  Vi kommer också prata om olika levnadsvillkor och orsaker till att människor flyttar. Varför bor det fler människor på vissa platser och nästan inga på andra? Vi kommer öva på att använda kartan få kunskap genom att titta på filmer, läsa fakta osv.  

 

Konkreta mål

* Kunna namnen på några länder och huvudstäder i Europa.

* Kunna visa på likheter och skillnader mellan länder i Europa 

* Kunna förklara skillnader mellan naturlandskap och kulturlandskap.

* Kunna förklara var på jordklotet Europa ligger.

* Kunna förklara berätta om olika klimattyper.

* Förklara varför det bor fler människor på vissa ställen i Europa och få på andra ställen. 

 

bärande begrepp 

* Världsdel

* naturlandskap

* kulturlandskap

* vegetation

* klimat

* infrastruktur

* export/import

* medellivslängd

* valuta

* levnadsvillkor

* befolkningstäthet 

 

Språkligt fokus: 

Förklara ord och begrepp så att andra förstår. 

Träna på att hitta likheter och skillnader. 

Vara delaktig i diskussioner och samtal. 

 

Hur ska kunskapen visas? 

* Skriftliga test. 

* Delaktighet under lektionerna. 

* Göra en presentation och berätta om ett land i Europa. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: