Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter - ZickZack

Skapad 2017-03-05 16:21 i Hällaryds skola Karlshamn
Vi kommer att arbeta med beskrivande texter med hjälp av läromedlet Zick Zack Skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få lära dig hur man skriver faktatexter om djur, hur man delar in texten i olika stycken, hur man använder rätt tempus och beskrivande ord. Ni ska även få skriva faktatexter tillsammans och enskilt.

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Under arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en beskrivande text

• lära sig hur man skriver en beskrivande text och delar in den i olika stycken

• lära sig använda rätt tempus samt beskrivande ord och sätta ut kommatecken vid uppräkningar

• tillsammans med klassen/gruppen beskriva hur ett lodjur ser ut och organisera en text om vargen i stycken

• på egen hand kunna samla fakta, planera och skriva en beskrivande text om ett djur som de själva har valt

Undervisning/arbetssätt

 

 • Vi arbetar tillsammans med faktatexter och lär oss känna igen en beskrivande text och hur den är indelad i stycken.
 • Vi arbetar med de språkliga drag som förekommer i en beskrivande text ex. verb i presens, beskrivande verb och kommatecken vid upprepning.
 • Varje elev skriver sedan på egen hand en beskrivande text om ett djur.

Kommer att bedöma/dokumentation

 • Hur du förstår syftet med en beskrivande text.
 • Hur du kan hålla dig till ämnet och ge information på ett fungerande sätt.
 • Hur du kan skriva en med fungerande struktur, med innehållet uppdelat i stycken.
 • Hur du kan använda de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Beskrivande texter

Beskrivande texter

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
SYFTE
Förstår syftet med beskrivande text på enkel nivå.
Förstår syftet med beskrivande text. Försöker anpassa texten till syftet.
Förstår att syftet med beskrivande text är att förmedla information. Kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Förstår att det finns olika typer av beskrivande text och att strukturen är beroende av syftet med texten. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
INNEHÅLL
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
STRUKTUR
Skriver observationer eller återberättar vad som hänt.
Använder delvis strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text.
Använder strukturen för beskrivande text och anpassar den till syfte och målgrupp.
Klassifikation:
Försöker klassificera och generalisera.
Utvecklar sina försök att generalisera och klassificera.
Skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Skriver en inledning med en tydlig generaliserande klassifikation som är relevant för ämnet.
Beskrivning:
Fokuserar på en del av ämnet t ex "Min katt..." Tar med irrelevant information.
Ger begränsad information. Börjar organisera i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Kan välja och utveckla några delar. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Inkluderar detaljerad information som är vald på grund av sin relevans för ämnet. Tolkar och utvecklar viktig information. Organiserar fakta i innehållsligt avdelade stycken, som följer på varandra i logisk ordning.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder få av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder flera av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Tempus:
Har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Håller samma tempus och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter).
Ordval:
Använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord samt allmängiltiga ord som till exempel "mänskligheten", "däggdjur" osv
Jämförelser:
Gör inga jämförelser.
Gör enstaka jämförelser.
Gör jämförelser för att förtydliga innehållet.
Förstår att jämförelser kan användas för att förtydliga innehållet och använder ett för jämförelser väl avvägt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: