Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 8 vt 2017 "Redan de gamla grekerna och Shakespeare- en man av alla tider"

Skapad 2017-03-05 16:28 i Freinetskolan Mimer Freinet
Vi läser texter och ser på film om William Shakespeare och om renässansen. Vi dramatiserar valda citat av Shakespeare. Redovisa det du lärt dig genom text eller dramatisering. Lär dig de olika genrerna novell och krönika. Vi har Sokratiskt samtal.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Varför sätts Shakespeares dramer fortfarande upp? Varför citerar vi Shakespeare ännu? Varför används och läses de grekiska myterna än i dag? Vi läser texter och ser på film om grekiska myter, om Antiken, om William Shakespeare och om Renässansen. Vi undersöker, dramatiserar, läser, skriver om grekiska myter och om Shakespeare. Redovisa det du lärt dig genom text eller dramatisering. Lär dig om myter och om novellgenren. Vi har Sokratiskt samtal.

Innehåll

Arbetssätt, arbetsformer

 • Läsa om myter och om antikens Grekland
 • Skriva en text baserad på en grekisk myt
 • Läsa om och välj citat av William Shakespeare. 
 • Läs om Shakespeare och om Renässansen i faktahäfte och svara på frågor i grupp, dramatisera- Meeting of Minds
 • Se film och teater
 • Läsa Hamlet och svara på frågor
 • Lära dig om bildspråk: liknelser och metaforer, samt om personifieringar
 • Läsa häfte om noveller och lära dig  om novellgenren
 • Skriva en egen novell med inspiration av renässanstankar, Shakespeares citat, sonetter eller dramer
 • Utveckla skriftspråksnormer
 • Läsa en kamrats novell och ge respons på den
 • Sokratiskt samtal 
 • Instant drama

 

Centralt innehåll

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att...

Uppgifter

 • Novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska - åk 7-9

Kunskapskraven för åk. 7, 8 och 9 i området

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
.
C
A
Läsning - lässtrategier
Läsförståelse Faktahäften om myter, grekiska myter, Hamlet, om Shakespeare, om renässansen och om novellgenren;
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Läsförståelse Faktahäften om myter, grekiska myter, Hamlet, om Shakespeare, om renässansen och om novellgenren;
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka text
Läsa texter, bl a myter och dramat Hamlet, se film och teater, läsa om William Shakespeare och om renässansen. Ha Sokratiska samtal, Meeting of Minds, noveller och/eller diskussioner
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Verket och dess upphovsman
Läsa texter, bl a myter och dramat Hamlet, se film och teater, läsa om William Shakespeare och om renässansen. Ha Sokratiska samtal, Meeting of Minds, noveller och/eller diskussioner
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva - textkvalitet
Skriva en modern myt, novell samt andra korta berättelser.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva - berättande
Skriva en modern myt, en novell, samt andra korta berättelser.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Textbearbetning - ge respons
Läsa, reflektera över och ge respons på din kamrats text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett väl fungerande sätt.
Samtala och diskutera
Sokratiskt samtal, dramatiseringar, och diskussioner
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: