Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa

Skapad 2017-03-05 17:15 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 9
Att ha en god hälsa innebär att man mår bra både psyksikt, socialt och fysiskt enligt WHO (Världshälsoorganisationen). För att ha en bra hälsa är det viktigt att eleven blir medveten på hur deras livsstil ser ut och får de verktyg som gör att de kommer må bra också i framtiden. Vår livsstil har förändrats mycket de senaste hundra åren och vi behöver anpassa vårt sätt att leva till de förutsättningar vi har. Genom detta arbete vill vi ge eleverna kunskaper om hur tonårshjärnan fungerar så att de lättare kan förstå varför man kan reagera och känna som man gör. Då är det lättare att göra kloka val som kan bidra till att eleverna får ett hälsosamt och friskt liv. Ett övergripande mål i läroplanen är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Eleven ska också få kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa, miljö och samhället.

Innehåll

Vi ser filmklipp om tonårshjärnans utveckling och diskuterar hur detta ämne hänger ihop med vår hälsa.

Gruppdiskussionerna samt reflektioner kring hälsa som avslutas med ett socrativtest.

Eleverna sätter upp hälso/träningsmål, planerar, genomför och utvärderar sitt mål.

Fyller i sömndagbok och reflekterar kring sin egen sömn.

Vi tränar på livräddning med förlängda armen samt repeterar HLR.  Här ingår även att man kan simma 200 meter varav 50 meter ska vara på rygg.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idrott och hälsa

E
C
A
Förmåga att:
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Förmåga att:
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Förmåga att:
planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förmåga att:
förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Förmåga att:
förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh
Dessutom kan eleven hantera nöd-situationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nöd-situationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nöd-situationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: