Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2017-03-05 18:01 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Den magiska dörren är ett romanprojekt med syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Vi tränar förmågan att formulera oss i skrift genom att skriva längre sammanhängande texter med skiljetecken, styckeindelning och talstreck. Inspiration till projektet är hämtat av Josef Sahlin
Grundskola 4 Bild Svenska
Den magiska dörren är ett romanprojekt med syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Vi tränar förmågan att formulera oss i skrift genom att skriva längre sammanhängande texter med skiljetecken, styckeindelning och talstreck. Berättelserna eleverna kommer att skapa kommer att gå åt fantasy-genrer med viss individuell variation. Projektet kommer att löpa parallellt med andra arbetsområde inom svenska. Projektet är hämtat från josefsahlin.se.

Innehåll

Syfte

Syftet med skrivprojektet är att öva på att formulera sig, kommunicera i tal och skrift samt att förstärka texten med visuella bilder.

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få producera din egen roman med tydliga instruktioner inför varje moment. Under arbetets gång kommer du öva på att:

skriva person- och miljöbeskrivningar.
skriva brev.
beskriva känslor.
skriva dialoger.
göra punktlistor.
förstärka ord med adjektiv och adverb.
skriva med en röd tråd.
ge respons på din egen och andras böcker.
ändra om i din text efter respons.

 

Genomförande:

Eleverna skall skriva nio kapitel i Den magiska dörren. Inför varje kapitel ges tydliga förutsättningar och ramar för innehållet. Vi börjar att skriva för hand, renskriver och redigerar på iPad.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

skriva med en röd tråd.
stava, använda olika skiljetecken samt din språkriktighet.
använda dig av bilder för att förstärka textens budskap.
ge dina kompisar användbar respons.
omarbeta dina texter efter respons för högre kvalitet.
följa instruktionerna inför varje moment inom skrivprojektet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: