👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik/slöjd ÅR 6, VT -18

Skapad 2017-03-05 19:28 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Slöjd Svenska Teknik
Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen är ofta en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Du kommer att möta olika konstruktioner som kanske löser dina vardagliga problem? Under arbetsgången kommer du arbeta både teoretiskt och kreativt i ämnerna teknik och slöjd.

Innehåll

Du kommer att

 • Skapa en egen konstruktionidé av en klätterställning.
 • Skapa en idéskiss av ditt drömrum.
 • Bygga minst en modell som tydliggör dina intentioner. 
 • Undersöka hur tekniska system har förändrats över tid.

Arbetsgång: 

Vecka 6

GG Skissteknik

Film: Konstruktion

Uppgift 1 - Skissidéer

Vecka 8

GG Material och deras egenskaper. 

Uppgift 2 - konstruktionsförlag

Läxa till onsdag vecka 9 Mät ditt rum

Vecka 9 

GG rep. Ritningslära 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/teknik/arskurs-4-6/arbetsomrade-glasogonbagar-1.190085

Parläs Ritningslära

Uppgift: Målbild och självskattning

Uppgift: Skiss/ritningsförslag 

Vecka 10-14

GG Skala

Uppgift: Ditt rum (Lämnas in i pappersform)

Uppgift: Drömrum - Unikum inlämning  30/3

Vecka 15 

Arbetspass där du har möjlighet att se över inlämnade uppgifter och göra klart. 

När du är klar får du möjligheten att arbeta med en digital ritning av ditt drömrum. 

Vecka 17

Hjul året runt... i hela världen - Vi tittar närmare på cykeln.

 • Parläs sid. 32 -35. 
 • Skriv två frågor till texten. Skriv ner fråga + svar i din bok. 
 • Frågestund!
 • Filmer: 

                     http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U100428-01

                     http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=V4627-4&db=3

 • Arbetsuppgift: Enkla mekanismer

 

 

Bedömning:

Vi arbetar mot kunskapskraven i årskurs 6. Se kunskapskraven under kopplingar till läroplan.

 

 

Uppgifter

 • Fotografera ditt bygge

 • Värdering teknik och slöjd

 • Slöjd & teknik Marionette del 1

 • Slöjd & teknik Marionett del 1

 • Slöjd & teknik del 2 Marionette

 • Slöjd & teknik del2 Marionette

 • Film av marionette

 • Gör en film av Marionett

 • Film av marinonette

 • Värdering av teknik & slöjd temat

 • Uppgift 1 - Egna konstruktioner (idéer)

 • Uppgift 2- Eget konstruktionsförslag

 • Uppgift 3- Drömrum (Dokumentation)

 • Uppgift 5 - Förr och nu

 • Uppgift 4- Drömrum (modell)

 • Slöjd uppgift 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6

Matriser

Sv Tk Sl
Egna konstruktioner

Självskattning - Ritningslära

På god väg
E
C
A
Arbetsprocess
Pröva och ompröva
Underlag saknas eller jag behöver hjälp att sätta upp nya mål.
Jag har satt upp minst ett mål och beskriver hur jag kan nå min målbild.
Jag har valt minst ett mål, förklarat varför och beskriver tydligt hur jag kan uppnå dem.
Jag har valt minst ett mål, förklarat varför och beskriver utförligt hur jag kan använda mig av responsen vid nästa skiss/ ritnings projekt.

Sv Tk Sl
Kunskapskrav i SLÖJD för åk 6

Slöjdens långsiktiga mål

 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Formge och framställa
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantera redskap, verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Välja och motivera
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.