Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi år 6

Skapad 2017-03-05 20:24 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Fysik Teknik
Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.De har byggts upp under miljontals år och finns bara i begränsade mängder, de är ändliga och icke-förnyelsebara. Dessutom bidrar de till att klimatet på jorden förändras. Det finns alternativa energislag, men vilka fördelar och nackdelar har olika energikällor?

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll:

Centrala begrepp:

Kärnenergi, friktion, verkningsgrad, fossila bränslen, koldioxid, ökad växthuseffekt, kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi.

Arbetssätt

Vi ser filmer, har genomgångar och diskuterar kring energi.

Vi kommer gemensamt att diskutera olika energikällor.

Vi diskuterar val av energikälla för att minska en ökad växthuseffekt.

Vi kommer att lära oss mer om olika energikällor

 

Bedömning:

Du visar din förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och samhälle genom hur du:

  • resonerar kring några olika energikällors fördelar och nackdelar, för miljö och samhälle

Du visar din förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier genom hur du:

  • deltar i gemensamma diskussioner
  • använder begreppen när du resonerar kring några energikällors fördelar och nackdel.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
    Fy
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
    Tk

Matriser

Fy Tk
Energi år 6

Bedömningsmatris för din förmåga att hantera begrepp inom energiområdet

F
E
C
A
Kunskaper om energi
.
Du har grundläggande kunskaper om energikällor, elproduktion samt ökad växthuseffekt och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om energikällor, elproduktion samt ökad växthuseffekt och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper om energikällor, elproduktion samt ökad växthuseffekt och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: