Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap 2018 åk 6-9

Skapad 2017-03-06 09:25 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Övergripande PP våren 2015
Grundsärskola 6 – 9 Hem- och konsumentkunskap

I ämnet hemkunskap fortsätter vi att arbeta med grundläggande och fördjupande arbetsmetoder och begrepp. Vi tränar på att resonera och förstå samband mellan hälsa, kost och miljö.

Innehåll

Mål

Under vårterminen 2017 kommer vi att arbeta med följande förmågor:

Arbetets innehåll

Under lektionerna ska vi arbeta med följande nya utmaningar:

Vi kommer att fördjupa oss i olika livsmedelsgrupper så som mjölk, kött och grönsaker osv. Vi kommer att tillaga mat från de olika grupperna, diskutera hur dessa livsmedelsgrupper produceras och transporteras och även titta på hur de påverkar vår hälsa och vår miljö.

Under terminen kommer vi även att fortsätta med:

 • recept
 • steka och koka
 • baka
 • traditioner
 • planera sin egen måltid
 • redskap
 • mm.

 

Arbetssätt och redovisningsform


Så här kommer vi arbeta.

 • Vi arbetar praktiskt med olika uppgifter som ingår i hushållet t.ex. diska, städa, tvätta, duka, baka och laga måltider.
 • Vi använder olika matlagningsmetoder och redskap, tränar på ord och begrepp samt att lösa praktiska problem i hushållet.
 • Vi läser recept och omvandlar dem.
 • Vi pratar om sambandet mellan mat och hälsa,
 • Vi tränar på att arbeta på egen hand och tillsammans med andra på ett jämställt sätt.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Arbetet bedöms vid varje gång genom att hur du medverkar och bidrar i det praktiska och teoretiska under lektionen.
Muntliga och skriftliga utvärderingar men även kamratutvärdering kommer att ske kontinuerligt.
 

Reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Matlagning och bakning. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och av andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och andra uppgifter i hemmet och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras. Hur det påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  E 9
 • I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Hkk  E 9

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris i hem och konsumentkunskp åk 6-9,vt 2017

Tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden

Använder enkla recept
Du kan med stöd använda enkla recept för att tillaga enkla måltider.
Du kan använda enkla recept för att tillaga måltider
Du kan tillaga måltider med hjälp av olika typer av recept
Mäta med måttsats
Du kan med visst stöd använda måttsatsen.
Du kan använda måttsatsen och med visst stöd mäta 1/2 .
Du kan använda måttsatsen och kan mäta 1/2.
Baka med jäst
Du kan med visst stöd baka med jäst.
Du kan baka med jäst.
Du kan baka med jäst och kan föra en enkel förklaring till vad som sker vid bakning.
Steka
Du kan med viss hjälp och stöd steka fisk och kyckling.
Du kan steka fisk och kyckling.
Du kan steka fisk och kyckling och förstå sambandet till näringsinnehåll och miljö.
Koka
Du kan med viss hjälp och stöd koka pasta, ris,potatis och ägg.
Du kan koka pasta,ris, potatis och ägg.
Du kan koka pasta, ris, potatis och ägg och förstå sambandet till näringsinnehåll och miljö.

Använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Använder rätt redskap
Du tränar på att använda rätt redskap
Du kan med viss hjälp använda rätt redskap
Du använder alltid rätt redskap.

Resonemang om samband mellan mat hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.

Matcirkeln
Du tränar på matcirkel
Du kan en del av matcirkeln, och vet vad syftet är med den.
Du kan matcirkeln och dess syfte.
Tallriksmodellen
Du tränar på vad tallriksmodellen är
Du kan använda dig av tallriksmodellen
Du förstår vad syftet är med tallriksmodellen och använder dig av den.
Näringsämnen
Du tränar på näringsämnen och dess betydelse för hälsan och skolarbetet.
Du kan en del näringsämnen och lita av vad de gör för hälsan.
Du kan näringsämnen och förstår vad de har för betydelse för hälsan
Planera måltider
Du tränar på att planera måltider
Du med viss hjälp planera måltider och med hjälp av matcirkeln och tallriksmodellen.
Du kan planera måltider med hjälp av matcirkeln och tallriksmodellen.

Utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem

Ta eget initiativ
Tex. Vad gör du när följande händer? Ett glas går sönder?hämtar du sopskyffel och sopar upp? Diskmedlet tar slut?
Du träna på att ta initiativ om något händer oförutsett.
Du frågar någon vuxen om hjälp och ni hjälps åt.
Du tar själv tag i problemet och finner en lösning
Tvättsymboler
Du tränar på tvättsymbolerna och hur man använder de.
Du kan med viss hjälp använda dig av tvättsymbolerna.
Du förstår hur man använder tvättsymbolerna.
Tvätta
Du tränar på att fylla på tvättmedel och sätta igång tvättmaskin
Du kan med viss hjälp fylla på tvättmedel och sätta igång tvättmaskin
Du kan själv fylla på tvättmedel och sätta igång tvättmaskin
Torka och stryka tvätt
Du kan med viss hjälp torka och stryka din tvätt.
Du kan med viss hjälp torka och stryka din tvätt.
Du kan torka och stryka din tvätt.

Resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet

Tvättens betydelse för miljön
tex tvättmedel mängdens betydelsen för miljön.
Du tränar på att förstå samband och resonemang kring miljö och tvätt.
Du kan med viss hjälp förstå samband och resonemang kring miljö och tvätt.
Du förstår sambandet och resonemanget kring miljö och tvätt.

Ämnesspecefika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor, arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.

Miljömärkning
Du tränar de olika miljömärkningarna
Du kan med viss påminnelse vad alla miljömärkningarna
Du kan alla miljömärkningarna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: