Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik åk 4-6

Skapad 2017-03-06 09:25 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Vi kommer under några veckor att arbeta med redskapsgymnastik. Ni kommer under lektionerna att få möjlighet att prova på varierande övningar på bom, plint, matta och i ringar.
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Redskapsgymnastik är ett utmärkt sätt att genom varierade övningar träna upp smidighet, styrka och kroppskontroll.

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Centralt innehåll, som kommer att behandlas under arbetet:

 • Komplexa rörelser inomhus.
 • Styrketräning och rörlighetsträning.

Arbetssätt och redovisningsform

 • Genomgångar under lektionstid av lärare med hjälp av elever. 
 • Klasskamrater som hjälper varandra. 
 • Praktisk handledning av undervisande lärare.
 • Träning av redskapsövningar i stationsform där eleverna tar eget ansvar för vilka övningar de tränar respektive lektionspass.
 • Vi jobbar med redskapsmomenten matta, hopp, ringar, hög bom & låg bom.

Bedömning

 • Eleven utför redskapsövningarna med balans, kroppskontroll och rätt kraftinsats.

Du får visa att du klarat kunskapskraven genom att: 

 • Under arbetets gång visar du upp de olika övningarna för undervisande lärare eller någon av dina klasskamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: