Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyskland: det andra världskriget

Skapad 2017-03-06 09:45 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F – 8
Vi kan inte bortse från krig som har skakat Europa. Vi kan inte glömma heller. Vi måste veta om krig så att vi förstår sådana historiska företeelse och tar avstånd från dem. Detta är en sammanfattning av dessa händelser så att du kan förstå en del av Tysklands historia.

Innehåll

Syftet är att du i korta drag bekantar dig med historiska händelser som hör till Tyskland. Du lär dig om historiska händelser som har påverkat hela världen, du lär dig kritiskt tänkande, nya koncept om vad krig betyder, nya ord.

Vi kommer att läsa faktatexter som är sammanfattningar av händelser under andra världskriget. Jag visar bilder från 1939-1945 om Hitlers tid vid makten, krigsåren och slutet på kriget. Vilka var orsakerna som ledde till krigets utbrott? Hitlers personlighet och manipulering av folket.

Mindmap på tavlan.

1. Vi läser varje avsnitt och jag förklarar ord och meningar, den historisk situationen. Vi ägnar en hel timme åt uppmärksam läsning. Jag ställer frågor om innehållet och förklarar nya ord.

2. Video clip med autentiska filmclip från det andra världskriget där du ser moment från Hitlers tal till folket, krigsmoment och bombarderingen av Tyskland, tågen som förde judarna till koncentrationsläger

3. Sedan  går vi  igenom en faktatext om koncentrationslägren som byggdes som Auschwitz och Birkenau, livsförhållanden för krigsfångar och judar där. Vi läser högt i gruppen och jag förklarar ord som Euthanasie, deportering, Holocaust, mm.

4. Läxa: Du ska skriva en plan om det vi gått igenom som kommer att ligga till grund för en diskussion i gruppen nästa gång vi ses. Ni kommer att svara på mina frågor eller ställ frågor till varann.

5. Nästa gång: Skriftigt arbete som kommer att bestå av frågor om det andra världskriget. Detta ska visa att du har förstått det andra världskriget.

Beräknad tid för genomgång är fyra lektionstimmar

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: