Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Racketsport /kondition åk 6 vt 2017

Skapad 2017-03-06 09:56 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Ni kommer under arbetsområdet få möjlighet att arbeta med racketsporterna bordtennis, tennis och badminton. Ni kommer även att få arbeta med arbetsuppgifter kring kondition och hälsa.

Innehåll

Centralt innehåll

Syfte

Huvudsyftet med arbetsområdet är följande:

 • Utveckla er öga till hand koordination.
 • Utveckla ert rörelsemönster.
 • Utveckla era kunskaper kring regler samt relevanta ord och begrepp.
 • Utveckla er förmåga att sätta upp mål, reflektera och utvärdera era insatser.
 • Utvecklar era kunskaper kring hur man klär sig beroende av aktivitet.

 

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedömda utefter:

 • Teknik med racket
 • Rörelsemönster
 • Förmåga att reflektera, sätta upp mål och utvärdera dina prestationer

Arbetssätt

Lektion 1: Genomgång av arbetsområdet samt uppdelning av klassen till två grupper. 

Lektion 2: Grupp 1 är i hallen och spelar racketsport, med fokus på olika teknikövningar där man tränar grundslag och fotarbete. Grupp 2 är ute och utför ett konditionsövning i form av löpning 2km. Därefter så utvärderar de sin träning utifrån fasta frågor.

Lektion 3: Samma upplägg som under lektion två men grupp 1 är ute och grupp 2 är inne. 

Lektion 4: Grupp 1 spelar racketsport med fokus på matchspel. Grupp 2 är ute och arbetar med kondition. Därefter utvärdering av sin träning. 

Lektion 5: Samma upplägg som under lektion två men grupp 1 är ute och grupp 2 är inne. 

 

I slutet av terminen kommer ni få svara på en utvärdering kopplad till de olika moment vi arbetat med. Det är denna utvärdering som sedan bedöms. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Racketsport och utvärdering av träning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse och teknik
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du klarar av att utföra grundslagen i ett lägre tempo. Du anpassar dina rörelser till viss del utifrån aktivitetens syfte.
Du klarar av att utföra grundlagen i ett högre tempo. Du anpassar dina rörelser på ett relativt välfungerande sätt utifrån aktivitetens syfte.
Du klarar av att utföra alla typer av slag i ett tempo som du varierar för att spelet ska nå sin fulla potential Du anpassar dina rörelser på ett välfungerade sätt utifrån aktivitetens syfte.
Utvärdering av träning
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: