Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamheten på Nyckelpigan

Skapad 2017-03-06 10:22 i Grynmalaregårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola

Innehåll

 

Planerade insatser

Vi lägger mycket fokus på våra rutiner

Vi lär känna barnen och barnen lär känna oss och varandra genom samtal och olika aktiviteter 

Vi som pedagoger är närvarande i barnens lek och finns där som stöd vid eventuella konflikter

Har samlingar i helgrupp för att skapa en "vi-känsla"

Arbetar i mindre grupper för att skapa lugn och ge barnen mer fokuserad vuxentid

Vi strävar efter en god föräldrarkontakt genom att möta föräldrarna vid lämning och hämtning och finnas där för att svara på frågor kring deras barn

 

Förväntade effekter

Trygghet och lugn i barngruppen

Barnen kan varandras och våra namn

Barnen visar att de har koll på och är trygga i våra rutiner och går t ex självständigt in i skötrummet efter utevistelse eller matsituationer

Barnen vet var de kan hitta olika material och hur det används

Föräldrarna känner sig trygga med att lämna sina barn till all personal på Nyckelpigan

 

Metodval

Genom observationer av barngruppen

I samtal med vårdnadshavare vid t ex lämning/hämtning, utvecklingssamtal och föräldrarmöte

Intervjuer med de lite äldre barnen

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: