Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur och skriva ett personporträtt svenska år 7

Skapad 2017-03-06 10:22 i Rödsleskolan Oskarshamn
Under arbetsområdet kommer du att få välja vilka skönlitterära böcker du vill läsa. Du kommer att redovisa dina böcker genom att skriva läslogg, berätta om boken i mindre grupp samt skriva ett personporträtt om bokens huvudperson. Du kommer också att få öva din läsförståelse genom att läsa kortare texter och sedan svara på frågor med olika svårighetsnivå.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du kommer under detta arbetsområde att träna din läsförståelse. Genom att läsa såväl skönlitterära böcker som andra texter och svara på tillhörande frågor, vara delaktig i boksamtal och genom att skriva ett personporträtt visar du att du förstår olika sorters texter och vad de vill säga dig.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att eleven utvecklar sin förmåga att:

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

- Du läser skönlitterära böcker samt andra texter.

- Du tränar på att förstå boken eller texten genom att arbeta med frågor som visar din förståelse genom att du hittar textnära svar och svar som måste tolkas eller ses i ett större sammanhang och därmed visar god läsförståelse.

- Du skriver en läslogg och gör ett personportätt över en av bokens huvudpersoner och lyfter då fram huvudpersonens typiska karaktärsdrag och egenskaper. I läsloggen berättar du om bokens handling, miljön, huvudpersonerna och ger ett omdöme om boken.

- Du deltar i boksamtal där du berättar om din bok och tar del av gruppmedelmmarnas böcker. 

Visa vad du lärt dig

- Du visar din läsförmåga genom att svara på frågor tillhörande din lästa bok eller de andra texterna du kommer att få läsa.
- Du visar att du kan sammanfatta bokens handling när du håller ditt boksamtal i mindre grupp.
- Du visar att du kan få fram huvudpersonens karaktärsdrag genom att skriva ett personporträtt.

Tidsram

Vecka 11-16

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsa bok eller annan text

Förmågan att läsa och förstå olika slags texter adekvat för årskursen
Uppfattar delar av innehållet eller tydligt framhävda detaljer i texten. Hittar endast ”precis där ”-frågor.
Kan förstå det huvud -sakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning och kan självständigt använda och dra slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: