Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1. Planera ett arbetsområde enligt Lgr 11

Skapad 2011-03-09 20:31 i Halmstad
Mall till LPP med stödfrågor enligt Diskussionsunderlag Lgr 11
Grundskola 1 – 9
...

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

 • Vilka delar ur syftet vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
 • Hur tar vi reda på elevernas förkunskaper och vad kan de ha inflytande över i planeringen av arbetsområdet?

Innehåll

 • Vad av det centrala innehållet kommer att behandlas i arbetsområdet?
 • Finns det idéer från lärare eller elever på ytterligare innehåll som vi ser skulle kunna vara relevant att behandla inom ramen för arbetsområdet?

Bedömning

 • Hur och när kan elevernas kunskaper och förmågor bedömas i relation till arbetsområdet och ämnets kunskapskrav både under arbetsprocessen och efter genomfört arbete?
 • Vilka redovisningsformer ger eleverna möjlighet att visa de kunskaper som det är tänkt att de ska utveckla?

Konkretisering av mål

 • Hur tydliggör vi arbetsområdet för eleverna så att de är medvetna om målet med arbetet?
 • Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?

Arbetssätt

 • Vilka delar från den samlade läroplanens övergripande mål ska eleverna ges möjlighet att utveckla i det aktuella arbetsområdet?
 • Hur introducerar, genomför och avslutas arbetsområdet så att eleverna ges möjlighet att utvecklas i riktning mot ämnets syfte och läroplanens övergripande mål?
 • Hur stimulerar vi elevernas språkutveckling inom ramen för arbetsområdet?
 • Vilka andra ämnen kan kopplas till arbetsområdet för att skapa större sammanhang och helheter?

Dokumentation

 • Hur dokumenterar vi varje elevs kunskapsutveckling?
 • Hur kan vi använda dokumentationen för att utvärdera vår undervisning?
 • Hur överför vi de erfarenheter vi gör i arbetsområdet till andra arbetsområden?
 • Hur delger vi andra kollegor våra erfarenheter?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: