Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår fantastiska jord!

Skapad 2017-03-06 10:58 i Särskolan Stenungsund
Grundsärskola 1 – 6 Bild Samhällsorienterande ämnen Musik Naturorienterande ämnen Svenska Teknik
Vi ska arbeta med ett ämnesövergripande tema om jorden. Vi ska ge oss ut på en resa genom de olika världsdelarna och lära om olika naturtyper och djur. Vi ska undersöka likheter och skillnader mellan olika platser på jorden och stanna till på de platser som har betydelse för eleverna. Vi ska fördjupa oss i några djurs liv i de olika världsdelarna.Vi ska lyssna på och njuta av musik från olika delar av världen. Vi ska också samtala om hur vi alla kan vara rädda om vår jord och bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

FÖRMÅGOR

I det här temat ska du få träna din förmåga att:

 • arbeta digitalt med en presentation.
 • söka och granska fakta på internet.
 • samtala med dina kamrater.
 • jämföra likheter och skillnader.
 • reflektera över olika frågor.
 • använda ämnesspecifika ord.

 

UNDERVISNING

Det här ska vi arbeta med:

 • Vi ska undersöka världsdelarna på olika sätt; via kartbok, jordglob och datorn.
 • Vi sa lära om olika naturtyper; skog, savann, öken och hav.
 • Vi ska se filmer om barn som lever i olika delar av världen.
 • Vi ska se film om olika djurarter i olika världsdelar.
 • Vi ska reflektera tillsammans över hur människan har härmat naturen för att snabbt kunna ta sig runt i världen och hur den kunskapen påverkar vår miljö.
 • Vi kommer att träna på att använda Google earth, både i grupp och enskilt.
 • Eleverna kommer att få fördjupa sig i något djur och göra en presentation för sina kamrater i Google presentation/Power Point.
 • Vi ska träna på att söka och granska fakta på internet.
 • Vi ska leta efter musik från olika kulturer med hjälp av Youtube.
 • Vi ska undersöka den egna svenska skogen och lära oss se skillnad på barrträd och lövträd.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda Google earth.
 • kunna namnge några världsdelars namn samt kunna peka ut dem på kartan.
 • känna till något ämnesspecifikt ord och kunna använda det i samtal med dina kamrater.
 • använda dig av internet för att söka fakta om ett djur.
 • föra över bilder till din presentation.
 • redovisa för dina kamrater.
 • delta i samtal om hur vi människor kan ta hand om jorden och skapa en hållbar utveckling. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-6
 • Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.
  Mu  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-6
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  SO  1-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel kardborren som förebild för kardborrebandet.
  Tk  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: