Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What's Up åk 4 kap 13-16

Skapad 2017-03-06 11:09 i Främbyskolan Falun
En mer detaljerad beskrivning av hur vi kommer att jobba med läromedlet What's Up de kommande veckorna.
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer att jobba med texter, läsförståelse, vokabulär och grammatik sprunget ur vår bok What's Up för åk 4.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

- du visar att du har förstått innehållet i texterna.

- du kan återberätta innehållet i texterna, samt

- svara på frågor kring de texter som du läser. 

- till största del använda rätt grammatik av det som vi har gått igenom. 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att 
- formulera dig i tal och skrift på engelska. 

- visa att du har förstått talad och skriven engelska, både i form av läs-och hörsförståelse men även i form av muntliga diskussioner i klassen.

- kunna använda den grammatik som vi har gått igenom.   

Dokumentation

- Genom att göra ett progress test efter avslutade kapitel där eleverna får visa prov på både läs- och hörförståelse men även på den skriftliga förmågan.  

- de kommer också att får göra några läxförhör där vi testar av om de har förstått grammatiken. 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:


Vi kommer under de kommande veckorna att lägga fokus på att lära oss 

Ord och fraser: 

- olika ord som är relevanta i  semestersammanhang, så som beach, parasol, hotel, sail boats, sun och blue sky. Vi kommer också att repetera färgerna blue, red, purple, green, orange, brown, grey, black, white, yellow och pink. 

- olika ord som har med kläder att göra, såsom t-shirt, sweater, jacket, skirt, socks, trousers, top, boots, jeans och trainers.  

-att fråga var saker och ting är, såsom where is och where are

- namn på de olika prepositionerna in, on, under, next to, behind och in front of.  

- namn på saker som finns i ett rum, samt vad de olika rummen huset heter såsom living room, dining-room, window, door, cupboard, kitchen, bed, chair, chest of drawers, desk, wardrobe, poster, lamp, notice board och bookcase

Grammatik 

- pågående presens -  am/are/is + ing-form till exempel: I am painting/ He is reading/ We are listening - pågående presens är något som händer just nu, i detta ögonblick. 

- have/has haven't/hasn't 

- lägesprepostioner - in, on, under, next to, behind, in front of

- there is och there are - som betyder det finns

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: