Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Språk och Kommunikation

Skapad 2017-03-06 12:57 i Borgmästarskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Gymnasiesärskola
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och samspela med andra.

Innehåll

Kommunikation 

Teckenträning under hela skoldagen i vardagliga situationer. Schema med inprint bilder och konkreta föremål. Samtala med kommunikations kartor. Träna på att samspela

 

Hur?

 • Teckenträning under hela skoldagen i vardagliga situationer.
 • Schema med inprint bilder och konkreta föremål.
 • Samtala med kommunikations kartor.
 •  samspela och kommunicera både i grupp aktiviteter och med en vuxen.
 • Välja sång eller aktivitet utifrån bilder i gruppaktiviteter.
 • Spela teckenbingo och träna på tecken och turtagning.

 

Kunskapskrav 

Här kopplar du ev. de kunskapskrav som du vill tydliggöra har koppling till arbetsområdet.

Grundläggande krav och fördjupade krav...

Denna del kan du ev. radera och istället tydliggöra detta genom hänvisning till bedömningsmatris och betygstabell för ämnet.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Här skriver du vilka förmågor som kommer att bedömas på ett sätt så eleven förstår. samt HUR/på VILKET sätt och NÄR bedömningen kommer att ske.

Koppla nationella bedömningskriterier - "syftesmålen" och/ eller så hänvisar man till bedömningsmatriosen nedan. (Kopiera in eller skapa en matris kopplat till ditt arbetsområde.)

Du kan även hänvisa till matriser som finns under rubriken "Matriser" inne i IUP:ns skriftliga omdömen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: