Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse VT-17

Skapad 2017-03-06 13:34 i Torpskolan Lerum
Kraft och rörelse i årskurs 7
Grundskola 7 Fysik
Alla påverkas vi av krafter. Här ska vi arbeta och ta reda på lite mer om dem.

Innehåll

Detta ska vi arbeta med

diskutera likheter och skillnader mellan massa, tyngd och vikt

att hitta samband mellan tyngd och vikt

Hur man ritar krafter och vem Isaac Newton var

Klassen kommer bli indelad i olika grupper och läsa in sig på varsitt område, som de sedan redovisar inför resten av klassen tillsammans med en labboration som tillhör deras expertisområde.

Dessa område berör  

Tyngdkraft, motkraft, normalkraft, gravitation och dragningskraft

Tyngdpunkt och stödyta

Friktionskraft

Rörelse och tröghet

Fritt fall

Centralrörelse, centripetal- och centrifugalkraft

Arbete och mekanikens gyllene regel

Hävstänger och hävstångsprincipen

Detta kommer bedömas

 varje undervisningstillfälle och laborationer samt prov, som eleverna själva hittat på frågor till

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy
Kunskapskrav för fysik-krafter 7-9

Förmågan att kommunicera.

vid planering av redovisning och laboration, samt genomförande.
F
E
C
A
Hur du gjorde planering av redovisning samt tillhörande laboration
Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Förmågan att föra diskussionen framåt
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att hitta information till redovisning och att använda inhämtad information till sammanfattning av ert område.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor på ett fungerande sätt.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt..
Förmågan att från informationen skapa egna muntliga (eller andra) framställningar, anpassade till syfte och målgrupp.
Du skapar enkla framställningar med viss anpassning.
Du skapar utvecklade framställningar med relativt god anpassning.
Du skapar välutvecklade framställningar med god anpassning.

Förmågan vid laborativt/ undersökande arbete.

F
E
C
A
Förmågan att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Förmågan att själv formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du bidrar till formuleringen dvs du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du formulerar själv, men man behöver bearbeta dina planeringar något dvs du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du formulerar själv fungerande planeringar dvs du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Förmågan att laborera säkert.
Du använder utrustning och laborerar på ett säkert sätt.
Förmåga att jämföra resultat med frågeställningar samt att dra slutsatser av försöken.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna. Du drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna. Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna. Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Förmågan att föra resonemang kring resultatens rimlighet
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade resonemang och ser resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Förmågan att se hur undersökningen skulle kunna förbättras.
Du bidrar till att ge förslag.
Du ger förslag.
Du ger förslag och visar dessutom på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Förmågan att dokumentera undersökningar med skriftliga rapporter.
Du gör enkla dokumenteringar.
Du gör utvecklade dokumenteringar.
Du gör välutvecklade dokumenteringar.

Förmågan att använda information och modeller från fysikens värld.

F
E
C
A
Förmågan att visa fysikaliska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmågan att föra resonemang där företeelser i vardagslivet kopplas ihop med teorier i fysik och fysikaliska samband… … gällande krafter. … gällande rörelser. … gällande hävarmar.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: