Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VänSkapande i staden - Vär(l)den börjar runt hörnet

Skapad 2017-03-06 13:46 i Fridas förskola Helsingborg
Förskola
Tankar bakom temat: Våren 2016 samlade representanter från alla arbetslag sina reflektioner från 2015/16 års tema “Platser” och blickade framåt mot ett nytt tema. I reflektionerna lyftes intresset och behovet av 100språkligheten fram tillsammans med tankar på hur vi ska möta dagens utmaningar med ett globalt samhälle och en hållbar framtid. Utifrån dessa tankar och kopplat till verksamhetens mål, “att synliggöra det enskilda barnets lärande”, växte temat för 2016/17 fram. Nyfikenhetsfråga: Hur vänskapar barn genom lek, fantasi och berättande?

Innehåll

Verksamhetsmål: Genom utvärderingar och analyser har vi lyft följande mål för VR förskolor: “Varje barns utveckling och lärande ska synliggöras genom pedagogisk dokumentation”
En strategi för att ta oss an verksamhetsmålet är att tolka och sätta kriterier till fokusområdena i nyfikenhetsfrågan. Vi har valt att börja med fokusområdet leken och kopplat till ett läroplansmål.

Mål i förskolans läroplan: Förskolan ska sträva efter att varje barn:
- utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära”.
Vi har valt att avgränsa målet till förmågan att leka för att synliggöra en pågånde utveckling av den i relation till följande kriterier för lek: samförstånd, ömsesidighet och turtagning.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: