Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mer om multiplikation och division

Skapad 2017-03-06 14:24 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi jobba med "mer om multiplikation och divison".

Innehåll

Begrepp:

multiplikation
faktor
produkt

medelvärde
division

rest
täljare
nämnare
kvot

Mål för arbetsområdet

 • Du ska:

kunna räkna multiplikation i flera steg
kunna räkna multiplikation med uppställning
kunna räkna kort division
kunna beräkna medelvärden

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma:

  hur du arbetar, deltar och visar förståelse på lektionerna
  hur du genomför diagnos.

Undervisning

 • vi kommer att arbeta i matematikboken.
  vi kommer att ha gemensamma genomgångar av olika moment.
  vi kommer att göra gruppuppgifter.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: